Nieuwe maatregelen met betrekking tot corona, meer informatie vindt u hier

Woord van de Pastoor

Mensen van daarachter……. zijn ook mensen
We zijn in Limburg heel trots op onze hechte gemeenschappen. En terecht. In dorpen kennen mensen elkaar nog. De steden zijn opgedeeld in wijken, waardoor het leven overzichtelijk blijft. Dat is mooi, maar heeft ook een nadeel. ‘We’ denken al heel gauw dat ‘ze’ uit het andere dorp of de andere wijk anders zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Het zijn allemaal mensen en allemaal kinderen van dezelfde God.

Zeker in de Kerk is het goed om daar eens bij stil te staan, nu we in een beweging zitten waarin parochies veel meer moeten gaan samenwerken en zelfs samengevoegd worden. De geloofsgemeenschap is kleiner geworden. Misschien verandert het ooit weer. Maar op dit moment moeten we roeien met de riemen die we hebben en door samenwerking staan we zeker sterker. Daarom heeft het Bisdom Roermond alle parochies opgeroepen om voor het einde van dit jaar officiële federaties te vormen. Dat is een hechte vorm van samenwerking, waarbij niet alleen de pastoor en kapelaan wordt gedeeld of de mistijden op elkaar worden afgestemd, maar waarbij gemeenschappen echt naar elkaar toe groeien.
Hier ontstaat dan een nieuwe parochie, met één kerkbestuur, één administratie en vrijwilliger s(groepen) die elkaar kennen en gezamenlijk de schouders eronder zetten en de verschillende kerken in de federatie draaiende houden.
Ook in onze parochies van Buggenum, Haelen, Heibloem, Horn, Neer, Nunhem en Roggel wordt gewerkt aan federatie-vorming. Het Bisdom heeft voor onze parochies al één pastoor en één kapelaan benoemd. Om deze samenwerking op bestuurlijk niveau te realiseren is er een convenant opgesteld dat binnenkort zal worden ondertekend. In dit convenant is vastgelegd hoe we als verschillende parochies met elkaar willen samenwerken in de federatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de eigenheid van elke parochie, met de gebruiken in eigen parochie en ook met de financiën van elke parochie. Daarom ook dat in de federatie elke parochie zijn eigen vermogen blijft behouden en de bijdragen die voor uw parochie gedaan worden bij uw eigen parochie terechtkomen.
Daarnaast wordt er gekeken naar welke dingen in gezamenlijkheid kunnen worden opgepakt om zo te kunnen profiteren van de samenwerking. Dan moet u denken aan het gezamenlijk inkopen (van bijvoorbeeld kaarsen, energie, etc.), het afstemmen van praktische zaken op elkaar en het steeds verder werken aan het toegroeien naar elkaar. Zodat die mensen van daarachter niet die van daarachter blijven maar we elkaar steeds meer mogen leren kennen en waarderen om zo samen werk te maken van onze parochie en steeds meer samen sterk te komen staan.
Pastoor Patrick Lipsch

Deel ons bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.