Misstipendia 2021

Intenties

U kunt een intentie bestellen (bij voorkeur met de intentie-enveloppen) als volgt:
op het parochiecentrum Raadhuisplein 7 of telefonisch: 0475-581234.
Betaling kan contant of door storting op bankrekeningnr. NL50 RABO 0123 4011 00
t.n.v. Kerkbestuur St. Martinus Horn.
Kosten intentie in het weekend € 27,50 en door de week € 12,50.

Gestichte jaardienst (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar):
Eenvoudige dienst door de week (leesmis):
5 jaar € 62,50
10 jaar € 125,00
20 jaar € 250,00

H. Mis op zaterdag of zondag:
5 jaar € 137,50
10 jaar € 275,00
20 jaar € 550,00

Uitvaart- en huwelijksdiensten

De kosten voor een uitvaart- en huwelijksdienst bedragen voor parochianen die niet (voldoende) meedoen aan Actie Kerkbalans (gezinsbijdrage) € 475,00 en voor een jubileumdienst € 300,00. Uitgangspunt bij de verrekening geldt een bijdrage van € 115,00 per jaar.
De kosten voor dirigent en koor bedragen € 100,00.
Bijdrage voor begeleiding naar een crematorium zonder voorafgaande uitvaartdienst € 475,00.
Bijdrage voor  avondwake zonder navolgende uitvaartdienst € 475,00.

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.