Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag is geen gemakkelijk feest.

Überhaupt, waarom dit een feestdag is is helemaal niet zo gemakkelijk invoelbaar. Ook voor de apostelen was het helemaal geen feest dat Jezus terugging naar de Vader en zij dus verweesd achter moesten blijven.

En toch is Hemelvaartsdag van oudsher een feestdag.

Laten we eens kijken wat het Evangelie er over zegt: “Jezus neemt de leerlingen mee de berg op.” Vroeger dacht ik altijd: “Logisch dat Jezus de leerlingen mee de berg opneemt, want dan zijn ze al dichter bij de hemel.” Later toen ik begreep dat de berg in de Bijbel symbool staat voor de Gods ontmoeting, las ik deze zin vooral als: Jezus wil de leerlingen zo voorbereiden op Zijn ontmoeting met de Vader. Tot ik laatst bij de bestudering van dit Evangeliegedeelte besefte dat, dat wat Jezus doet helemaal niet zozeer gaat over de hemel, of over Zijn ontmoeting met de Vader, maar dat Jezus bij Zijn hemelvaart, juist wil wijzen op de aarde.

Dat wordt nog eens versterkt door de uitspraak van de engel na de Hemelvaart van Jezus, als deze zegt: “Mannen van Galilea wat staat ge naar de hemel te kijken?”

En mede door deze zin wordt opeens duidelijk waarom Jezus Zijn leerlingen mee de berg op nam.

Want het typerende natuurlijk is, dat juist niemand van ons een berg beklimt om daardoor de hemel beter te kunnen zien, integendeel: je gaat de berg op, om juist beter de aarde te kunnen zien.

Ik leg juist ook daarom zo de nadruk op de betekenis van de berg, omdat dit volgens mij ook de sleutel is om de betekenis van Hemelvaartsdag beter te kunnen verstaan. Hemelvaartsdag is immers niet het droeve gebeuren van Jezus die teruggaat naar de Hemel en dus de aarde verlaat, nee, Hemelvaartsdag is het feest dat Jezus teruggaat naar de Vader, waardoor Hijzelf niet meer gebonden is aan aardse lichamelijke en menselijke beperkingen, van plaats en tijd, maar er kan zijn voor alle mensen, van alle eeuwen. Dat onderstreept Hij nog eens door Zijn afscheidswoorden: “Zie Ik ben met jullie alle dagen tot aan het einde der tijden.”

Dat is de eigenlijke betekenis van dit feest.

Door de terugkeer naar de Vader is Jezus in staat er te zijn voor alle mensen, van alle plaatsen, van alle tijden. Daarom neemt Hij Zijn leerlingen mee de berg op, niet om zo dichter bij de Hemel te zijn, maar om hun te tonen, waar Hij het allemaal voor gedaan heeft en doet: voor de aarde en haar bewoners. Daarom ook worden de leerlingen opgeroepen niet naar de hemel te blijven staren.

Zij, wij zijn geroepen om met beide benen op deze aarde te blijven staan.

Niet te blijven staren naar de Hemel, want die ligt in Gods hand, de aarde en het menselijk geluk daarentegen, ligt ook in onze hand. Aan die wereld, aan het geluk van mensen daar, kunnen wij in navolging van Jezus wat aan doen.

Jezus roept ons, op Hemelvaartsdag op, om, als het ware, vanaf de berg, de wereld eens goed te bezien, om vanuit de belofte van de hemel, de mensheid eens goed te bezien, om vervolgens, al afdalend van die berg, in te zien: wat mijn persoonlijke taak en roeping, in deze wereld kan zijn.

Als christen voel ik me daarom ook zo innig verbonden met datgene wat de mensheid aangaat, in het algemeen en heel concreet, wat er omgaat in mensen, verbonden met wat er met mijn medemens gebeurt. Zo krijgt Hemelvaartsdag een heel diepe en heel duidelijke betekenis: vanaf de berg, vanuit het hemelse, vanuit de blijde Boodschap van Gods belofte, de wereld ingaan, met de kracht die wij mogen opdoen, uit ons geloof. In Jezus eigen woorden: “Ik laat jullie niet verweesd achter, want zie, Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding der tijd”.

U allen ook in deze zin een zalige Hemelvaartsdag toegewenst.

Pastoor Constantijn Dieteren

Deel ons bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.