Gezinsbijdrage

Handig en interessant om te weten

Een jaar om heel snel te vergeten!

Met goede moed en een aantal plannen begonnen we in 2020 aan een nieuw jaar. Echter, half maart moesten we onze kerk voor bijna 3 maanden sluiten. De reden is voor u allen in den treure bekend: een virus nam de hele wereld in zijn ban. De gevolgen waren desastreus. Mensen, ook in onze naaste omgeving, kwamen te overlijden. Uitvaarten konden slechts zeer sober uitgevoerd worden, sterker nog: in onze kerk zijn in 2020 slechts 2 uitvaarten  geweest.

Op nagenoeg alle opbrengsten hebben we als parochie ingeleverd. De schade bleef echter  beperkt, omdat er door het sluiten van de kerk een aantal kosten niet gemaakt werden.  Zo hebben we in 2020 een stuk minder energiekosten gehad.
Onze dirigente kon niet meer het koor begeleiden, een financiële aderlating voor haar, maar ook een strop voor onze koorleden. Zij zijn bijna allen op leeftijd en durven het niet aan om gezamenlijk te zingen. Op dit moment is dit overigens nog niet toegestaan.

Als parochie verkeren we in de gelukkige omstandigheid dat 2 koorzangers in het najaar van 2019 een cantorcursus bij de Gregoriusvereniging van ons Bisdom gevolgd hebben, waardoor zij in staat zijn om in de mis, begeleid door onze dirigente, toch kunnen zingen. We hebben nu in ieder geval geen “stille” missen.

Het zal u duidelijk zijn dat de cijfers op alle fronten een fikse deuk gekregen hebben. Het was al niet gemakkelijk om zwarte cijfers te schrijven, maar dit jaar gaan we voor ongeveer €8500,00 in het rood. In dit bedrag zit ook €2500,00 dividend van onze ledencertificaten die we niet uitgekeerd kregen, ook vanwege de crisis die ontstaan was. Gelukkig heeft de Rabobank op de valreep van het jaar dit bedrag in de vorm van extra certificaten goed gemaakt, hetgeen in de balans tot uiting komt. Dus is uiteindelijk het resultaat, al is het niet zichtbaar in de exploitatie, slechts €6000,00 negatief. 
Ook is positief te noemen dat de beleggingen waarmee we in een gezamenlijke pool met 3 parochies te weten Buggenum, Haelen en  Horn, in het begin van 2020 mee gestart zijn, ons een rendement van 3,1% heeft opgebracht. Ook de parochies Neer en Roggel zijn sinds kort op ons advies ingestapt.
Het rendement op onze zonnepanelen die in het afgelopen jaar zijn aangelegd, zal dit nieuwe jaar in de cijfers zichtbaar worden. Met enige moeite hebben we een deel van de BTW op de panelen kunnen terugvorderen. Dit moet echter nog uitgekeerd worden en staat dus als vordering op onze balans.

Momenteel zijn we gestart met het winterschema van diensten. Minder diensten, meer besparing van energiekosten! Lees de kerkberichten goed na waar in ons cluster een mis plaatsvindt!
Wat het nieuwe jaar ons gaat brengen? Voor dit jaar durven we nog niet veel te plannen, echter de boekenmarkt staat wel bij ons op de agenda van het najaar, zoals gebruikelijk in oktober. Wij hopen dan ook dat we in mei of juni kunnen starten met inzamelen.

Ook hebben we afgelopen jaar veel energie gestoken in de samenwerking  van de 7 parochies in ons cluster Kana. Het samenwerkingsconvenant zal zeker in het eerste kwartaal van 2021 zijn beslag krijgen. Vanaf 1 januari hebben we financieel al aan veel zaken samen sturing gegeven. Zo worden de priesters vanuit één parochie betaald en betalen we gezamenlijk de lasten van beide priesters. 

U zult begrijpen dat samenvoegen niet alleen op financieel gebied maar ook op pastoraal gebied zijn vruchten moet afwerpen. Met twee jonge priesters in ons midden gaat dat zeker lukken. Vanuit de meeste parochies zien we nu reeds een nauwere samenwerking ontstaan.
Vooralsnog zult u er weinig van merken, al hebben we wel een gezamenlijk dienstenrooster ingevoerd per 1 januari.
Eén begroting voor 7 parochies is klaar en ligt al op de mat van het Bisdom. Waarschijnlijk vanaf maart of april zullen we starten met een geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening in ons boekhoudprogramma, hetgeen zo wordt ingericht dat we toch per parochie de resultaten kunnen zien.
Een gezamenlijke website is in de maak. En wellicht zal de volgende parochiegids een gezamenlijke uitgave zijn van de 7 parochies in ons cluster Kana. 

Tot slot nog een persoonlijke noot van mij: ik heb met het bestuur afgesproken dat ik deze nieuwe start nog wil maken, echter volgens de regels die vanuit het Bisdom gelden voor een kerkbestuurslid zal ik op 75-jarige leeftijd mijn ontslag aan moeten bieden. Dit doe ik met pijn in het hart maar op de achtergrond zal ik er zijn voor onze en ook zeker voor de andere 6 parochies.

Kerngroep Martinusparochie Horn
Penningmeester Louis Vermeulen

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.