Gezinsbijdrage

Handig en interessant om te weten

Een tevreden penningmeester

Het jaar 2018 was een jaar met tegenslagen, we hebben beloofd dat het in 2019 anders zou uitpakken. Niet dat we alles zelf in de hand hebben, maar toch kunnen wij constateren dat we aan de uitgavenkant op de kleintjes hebben gelet. De inkomstenkant is onzekerder en hebben we niet altijd in de hand.
Een lichte teruggang in de bijdragen van de parochianen; enerzijds komt dit door minder diensten in het begin van het jaar, anderzijds door het helaas wegvallen van meerdere parochianen door overlijden.
Deze lichte teruggang zal de komende jaren meer voorkomen daar er te weinig jonge aanwas is van deelnemers aan de gezinsbijdrage, dit is een tendens die we niet alleen in de hele katholieke kerk zien, maar ook in de protestantse gemeenschap. Door constant en actief nieuwe activiteiten te organiseren moeten we onze parochie levend houden.

Zoals u ook afgelopen jaar gemerkt heeft hebben we niet stil gezeten. Bijzondere activiteiten in het jaar waren de paasviering met medewerking van verschillende koren die zorgden voor een volle kerk. Ook dit jaar zal het weer een hele bijzondere paasviering worden.

De boekenmarkt met daarbij een prachtige tentoonstelling van doopjurken en alles wat daarbij hoort, heeft ervoor gezorgd dat wij de kosten van de vernieuwde wijzerplaten met verlichting volledig uit de opbrengsten konden betalen €14.700,00. Dit hadden we nooit gefinancierd kunnen krijgen zonder extra actie.
Onlangs, tijdens de kerstperiode, heeft u kunnen genieten van een prachtige kerst kunsttentoonstelling in onze schitterend in kerstsfeer gesierde kerk. Meer dan 1000 parochianen hebben deelgenomen aan de kerstvieringen in onze kerk en ook velen bezochten de kerk tijdens de speciale openingstijden.

Al met al schrijven we in de exploitatie een tekort van €1.752,53, terwijl we over de inkomsten en uitgaven van de extra acties, die niet in de exploitatie zitten, een overschot zien van ruim €1.600,00. Daarbij hebben we in 2019 een klein perceel grond verkocht, hetgeen bijna €5.800,00 opbracht.
Dat geld zou gereserveerd worden voor het herstel van de wijzerplaten, echter dat bleek niet nodig. Vandaar dat wij deze reserve kunnen gebruiken voor het aanleggen van zonnepanelen op onze kerk, waarvoor de goedkeuring van het bisdom reeds verstrekt is. Op jaarbasis zullen we dan plusminus €1.000,00 minder aan elektriciteit hoeven te betalen.
Tevens zijn we met de gezamenlijke parochies in overleg met het bisdom en de bank om onze gelden weer te kunnen beleggen, zodat voor de toekomst weer meer rendement uit het gezamenlijke vermogen behaald kan worden. Ook op dit punt is het bisdombeleid gewijzigd en mag er weer op defensieve wijze belegd worden.

Veel beter kan ik de cijfers niet maken, we zullen met de gezamenlijke parochies voor de toekomst nieuw beleid moeten maken zodat we samen in lengte van jaren, wellicht in een andere samenstelling van de parochies, verder kunnen.

Kerngroep Martinusparochie Horn
Uw penningmeester Louis Vermeulen

P.S. Ook kan het voor u als vaste donateur van onze kerk interessant zijn om het formulier “Overeenkomst periodieke gift” in te vullen. Hierbij kunnen 5-jaarlijkse giften fiscaal aftrekbaar zijn omdat onze kerk over de ANBI-status beschikt.

U kunt dit formulier downloaden onder het tabblad “Media – Downloads”. Mocht dit niet lukken dan kunnen we het formulier altijd bij u thuisbezorgen.

Hoe kunnen we u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp? Neem dan contact met ons op.