Eucharistieviering

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
11.00 u. Eucharistieviering in de parochiekerk tevens zegening van de zelf meegebrachte kroedwès

Int: -jrd. dierbare ouders Harrie Dings en Mia Dings-Heber;
-overleden ouders Jules Honée en Hilly Honée- van Neyenhoff;
-Nellie Streefland-Jeuken en dochter Annette;
-Ietje Geurts-Smeets;
-Maarten Smeets;
-Jac Haves;
-ter ere van O.L.Vrouw van Lourdes tot intentie van de pelgrims van 2020;
-ter ere van St. Rochus en voor de levende en overl. leden van de Rochusput;

Zang: Lector: Tiny Peeters Koster: mw. W Bouwens

Datum

16 aug 2020

Tijd

11:00 - 12:00