Vanaf 1 juli weer meer mogelijkheden H. Missen met gelovigen, meer informatie vind u hier

Eucharistieviering 26e zondag door het jaar Ev: Mt. 21, 28-32

Zondag 27 sept.
26e zondag door het jaar Ev: Mt. 21, 28-32

Horn: 11.00 u. Eucharistieviering.
Int:
– ter ere van O.L.Vrouw van Lourdes tot intentie van alle vragen en intenties die tijdens de bedevaart
in 2019 vanuit onze parochies bij Maria zijn neergelegd;
– gest. jrd. Anna Meevissen en overl. ouders Meevissen-Graef;
– Ietje Geurts-Smeets;
– Maarten Smeets;
– voor allen die tijdens of ten gevolge van corona zijn overleden en voor alle anderen die getroffen
zijn door corona;

Zang: Alexander en Wim
Lector: Jetske Gilsing Koster: mw. W. Bouwens Gastvrouw: Jetske Gilsing

Datum

27 sep 2020

Tijd

11:00