Drop Down Menu

Actie verlichting torenuurwerk

Nieuws

Deken Miltenburg Cursiefje
Lees meer >>>
Bijbel - gespreksgroep cluster Kana
Lees meer >>>
Opstarten projectkoor voor Pasen 2020
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Dinsdag 21-1-2020
09.00 uur

Eucharistieviering
in de dagkerk H. Agnes
Lees meer >>>
Zaterdag 25-1-2020
19.15 uur

Eucharistieviering
3e zondag door het jaar Feest v.d. bekering v.d. H. Apostel Paulus
Lees meer >>>
Zondag 26-1-2020
09.30 uur

Eucharistieviering
Buggenum: Zondag 26 januari 3e zondag door het jaar A Mt. 4,12-23
Lees meer >>>

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hierOverzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Nunhem

Nieuws

Huiszegen 2020

* *  Indien u nog geen exemplaar heeft ontvangen van de huiszegen, dan kunt u hiervoor terecht achter in de kerk van onze clusterparochies.

Huiszegen

Driekoningen was vroeger – net zoals Pasen – traditioneel een doopdag. Ter herinnering aan de doop vindt met Driekoningen de wijding van het water plaats. Die dag wordt er ook krijt gezegend door de priester, volgens appendix 6 van de Romeinse ritus.

Met het wijwater kunnen huizen worden gezegend

Huiszegen (Christus Mansionem Benedicat)

Bij deze huiszegen schrijft men in vele landen met het gezegende krijt de letters "C+M+B" op de deur, waarbij men hoopt alle kwaad op afstand te kunnen houden. Dit blijft dan tot Pinksteren (of langer) op of naast de deur staan. De letters staan voor de Latijnse zegenspreuk

"Christus Mansionem Benedicat", dat betekent "Christus zegene dit huis". De letters verwijzen ook naar de initialen van Caspar, Melchior en Balthasar, de drie wijzen uit het oosten, die mede achtergrond geven aan dit gebruik. Zij zijn de eerste niet-Joden ('heidenen') aan wie Christus zich heeft geopenbaard. De gebruikelijke vorm is xx+C+M+B+yy, waarin voor 'xx' de eerste twee cijfers van het jaartal worden ingevuld en voor 'yy' de laatste twee cijfers.

 

webdesign horvers.net