Drop Down Menu

Actie verlichting torenuurwerk

Nieuws

Zin-vol Zinvol Citaat
Lees meer >>>
Parochie kan niet zonder bijdrage van parochianen
Lees meer >>>
Cluster Kana: Wij gaan naar Lourdes van 04 september-12 september
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Zondag 20-1-2019
11.00 uur

Eucharistieviering
2e zondag door het jaar C Ev: Joh. 2, 1-12 Viering voor het gehele cluster
Lees meer >>>
Dinsdag 22-1-2019
09.00 uur

Eucharistieviering
in de dagkerk
Zaterdag 26-1-2019
17.45 uur

Eucharistieviering
3e zondag door het jaar C

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hierOverzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Nunhem

Nieuws

Kerstmis 2018 Dankwoord

Alle parochies: Kerstmis 2018. Het feest van vrede en van licht, ligt weer achter ons. Misschien is bij u thuis alles weer opgeruimd, in de kerken staan op dit moment de kerststallen en de vele engeltjes nog volop te stralen in de prachtig versierde en verstilde ruimten. Ze wachten op de Driekoningen. En wat hadden we mooie kerstdagen. Een groot woord van dank is hier op zijn plaats.  

We kijken met veel voldoening terug op de vieringen in onze 4 clusterparochies. Van de kerstvieringen voor de senioren, ieder op hun eigen wijze en de kerstvieringen in schoolverband. Op kerstavond de gezinsmissen, toegespitst op de gezinnen tot en met de allerjongsten, tot de nachtmissen van kerstmis en als vervolg op de beide kerstdagen de jubelvieringen rond de geboorte van het Kind van Vrede toe.  

Hartverwarmend was het. De fraaie zang van de koren van de 4 parochies, die elkaar ondersteunden en aanvulden in de parochies Buggenum, Nunhem en Haelen en Horn. De eeuwenoude kerstliederen die klonken in de prachtig versierde en verlichte kerken. De inzet van zóvelen. Prachtig was het ook om te zien dat de missen goed bezocht waren. Mijn hartelijke dank aan de koren, de kinderen, Jozef en Maria met hun kindje, acolieten, misdienaars en kosters. Dank ook aan de ondersteuning door de verenigingen: Fanfare Excelsior in Buggenum, die zorgde voor Kerstmuziek en glühwein in de frisse buitenlucht. Schutterij St. Agatha in Haelen voor het ‘torenblazen’, en ‘Blaere en Vertaere’ in Horn voor de stemmige kerstmuziek. Kortom aan u allen die ervoor gezorgd hebt dat het echt KERSTMIS was en alles zo perfect is verlopen:.  Van Harte DANK U WEL.                                         Pastoor C. Dieteren

‘Moge de vrede van het Kerstkind met u en mij

mee blijven gaan op onze weg door het nieuwe jaar 2019’            foto: Christien Dings

webdesign horvers.net