Drop Down Menu

Actie verlichting torenuurwerk

Nieuws

Zin-vol Zinvol
Lees meer >>>
MIVA collecte
Lees meer >>>
H. Mis op het Kiosk
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Donderdag 23-8-2018
19.30 uur

Haelen Parochiecentrum
Lees meer >>>
Zaterdag 25-8-2018
17.45 uur

GEEN VIERING i.v.m. kermis
Zondag 26-8-2018
11.00 uur

Eucharistieviering
21e zondag door het jaar Viering op het Kiosk Ev. Joh. 6, 60-69
Lees meer >>>

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hierOverzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Nunhem

Nieuws

Kroedwęszegening

Horn: Kruidwis – Kroedwès. Op zondag 19 augustus a.s wordt in onze parochies het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming gevierd, met in Horn daaraan verbonden de traditionele zegening van de Koedwês. Mogelijk is de Kroedwês dit jaar wat soberder, of zijn er minder boeketten. Vanwege de langdurige droogte zijn de planten verdroogd of uitgebloeid en moeilijk te vinden voor de plukkers. Misschien, eigenlijk doen we een beroep op u om zelf een kroedwês te gaan plukken en samen te stellen.  U kunt die meebrengen naar de kerk om te laten zegenen. Daarmee bent u er in elk geval van verzekerd dat u niet met lege handen naar huis gaat. De dames van de werkgroep van Heemkunde Horn, doen alle mogelijke moeite om de  kroedwês samen te stellen en aan alle aanvragen te voldoen. Maar de droogte is dit jaar spelbreker. En dat is overmacht.  

Hieronder volgt een overzicht welke planten u zoal kunt gebruiken in uw eigen Kroedwês:                                           Bron: SCA Historische Kring
Ook de kruidwis, dat wellicht een oud Germaans gebruik is, wordt nog steeds in ere gehouden. De bloemenruikers of kruidwis bevatten de oogstkruiden en de donderplanten. Tot de oogstkruiden behoren de aren van de tarwe, spelt, haver en rogge, de dahlia, guldenroede, witte marjolein, blauwe korenbloem, notenbladeren, pruimen en appels. Tot de donderplanten behoren boerenwormkruid, alsem, kervel, duizendblad, griekse alant, lievevrouwenbedstro en vooral de koningskaars. De kruidwis wordt samengesteld uit 7 verschillende gewassen. T.w. 1 boomvrucht-

2 graansoorten- 2 onheilwerende kruiden-

2 geneeskrachtige kruiden. Met betrekking tot de donder moesten ze wel donderdags voor het feest geplukt worden bij klimmende zonne. De zegening van de kruidwis behoort tot de kerkelijke zegeningen. In gebed wordt gevraagd dat de kruiden en vruchten tot voedsel en geneesmiddel mogen dienen voor mens en dier. Na de hoogmis wordt de kruidwis voor het huis neergelegd, en ook opgehangen in huizen, stallen, schuren en bij de drinkputten van het vee. Het fruit wordt opgegeten en de tarwe, haver en rogge geeft men aan het vee of de kippen. Ook wordt wat in de tuin gelegd om rupsenplagen te voorkomen. Bij onweer worden de bladeren en de bloemen vochtig gemaakt en op het kachelvuur verbrand, terwijl de huiszegen wordt gebeden. Het koord, waarmee de gewassen zijn vastgebonden, is vaak een reep van blauw schorten stof. Bij koeien die leden aan de trommelziekte waarbij de koe dik werd door teveel gassen in de pensmaag, werd het koord om het lijf gebonden. Zo beschermde kruidwis mens en dier tegen donder, bliksem en vreselijke ziekten. Het zegenen van de kruidwis heeft de laatste jaren weer meer aandacht in de diverse parochies.

P.s. Bekijkt u eens, als u een van deze dagen weer in de kerk komt, de mooi aangeklede biechtstoel. Speciaal versierd voor het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en het feest van de Heilige Maagd Maria Koningin. Uw aandacht meer dan waard.             

webdesign horvers.net