Drop Down Menu

Actie verlichting torenuurwerk

Nieuws

Kennismakingsbezoek Mgr. Harrie Smeets
Lees meer >>>
Bijbel - gespreksgroep cluster Kana
Lees meer >>>
Vredesweek
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Zaterdag 21-9-2019
18.00 uur

Eucharistieviering
Neer H. MattteŘs, apostel en evangelist
Lees meer >>>
Dinsdag 24-9-2019
09.00 uur

Eucharistieviering
in de dagkerk
Dinsdag 24-9-2019
20.00 uur

Neer parochiecentrum
Lees meer >>>

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hierOverzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Nunhem

Nieuws

Kennismakingsbezoek Mgr. Harrie Smeets

Onze bisschop wil graag een goed beeld van zijn bisdom krijgen en bezoekt daartoe de dekenaten. Hij zal vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 september naar het dekenaat Thorn komen. In grote lijnen heeft het dekenaatsbestuur in samenwerking met de clusterbesturen de bezoeken per dag over de drie parochieclusters verdeeld: vrijdag ligt het accent op Emmaus, zaterdag is hij in Kana en zondag grotendeels in het parochiecluster Tabor. Het programma omvat momenten waar ieder welkom is en ook meer besloten samenkomsten. Hieronder treft u het programma aan voor uw parochiecluster:

Zaterdag 21 september: Bezoekt de bisschop cluster KANA, het cluster waartoe ook onze parochie behoort.

 • 09.00 u. Verwelkoming in de kerk in Horn door deken van Miltenbrug, de parochiepriesters, kerngroepen en het overkoepelende kerkbestuur. Harmonie De Drie Horens zorgt voor een muzikaal welkom. Aansluitend ontvangst op het Kasteel;
 • bezoek aan Buggenum en vervolgens
 • een gebedsdienst in de Servaaskapel in Nunhem.
 • Tijd voor de lunch in Haelen.
 • Vanaf 14.00 u. – 17.00 u. is in La Rochelle in Roggel een middag georganiseerd voor alle vrijwilligers uit de zeven clusterparochies, die zich inzetten voor kerk en parochie. Zij hebben inmiddels allen een persoonlijke uitnodiging daarvoor ontvangen.
 • De dag wordt besloten met een plechtige Hoogmis in de parochiekerk in Neer, waaraan ook de acolieten uit Horn hun medewerking verlenen. De zang in deze H. Mis wordt verzorgd door de kerkkoren van Roggel- Neer en Heibloem. Een enerverende dag, maar uiteraard willen alle parochies zich van hun beste kant laten zien en presenteren.
 • Iedereen is in deze H. Mis van harte welkom

**   In onze 4 clusterparochies is op zaterdag 21 sepetember GEEN VIERING


Bijbel - gespreksgroep cluster Kana

Niet aan de hand van een cursus maar door een maandelijkse verdiepingsavond gaan wij nader in op de verhalen uit de Bijbel.
Zoeken naar de betekenis daarvan.
Op 31 januari 2012 zijn wij gestart met een Bijbel- gespreksgroep. Nu, zeven jaar later, is het nog steeds boeiend en leerzaam.
Daarbij is iedereen: Jong en oud, of je nu lector bent, vrijwilliger in de parochie, katholiek of niet. Iedereen maar dan ook echt iedereen, van harte welkom. Wat is de bedoeling: Aan de hand van een klein stukje uit de Bijbel, meestal het evangelieverhaal van de komende zondag, volgt een verdieping,  concretisering en uitwisseling van gedachten. De verdieping en het gesprek vinden plaats aan de hand van b.v. de volgende vragen: Wat is de inhoud? Wat is de achtergrond van de vele boeiende maar soms gecompliceerde verhalen in de bijbel? Hoe moeten wij deze verhalen interpreteren, wat wordt er mee bedoeld? En wat kan de betekenis ervan zijn voor mensen van hier en nu? Met andere woorden: aan de hand van een concreet Bijbelverhaal proberen we, door middel van onderling gesprek en verdieping, de betekenis ervan voor onze tijd, toegankelijk te maken. De bijeenkomsten vinden plaats op de dinsdagavond, éénmaal in de maand.

De avonden worden afwisselend gehouden in het parochiecentrum van Haelen en Neer, beide gelegen naast de kerk. Deelname is gratis. Gespreksleider : Pastoor Constantijn Dieteren.
U kunt zich altijd opgeven bij:

Mia Graef  tel:856660 of mail: marie.sef@home.nl

Loop eens binnen. U bent van harte welkom en het is vrijblijvend. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 24 september in het parochiecentrum te Neer.


Vredesweek

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. Sterker nog, dat gebeurt al!

Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten die tot nu toe een vreemde voor ze zijn. Of willen vredesactivisten ver weg graag een hart onder de riem steken door ze een bemoedigende en hoopgevende boodschap te sturen. Als je goed om je heen kijkt zie je dat op veel plekken moedige mensen die zich met vallen en weer opstaan blijven inzetten voor vrede. Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX

laten we al meer dan 50 jaar samen met duizenden mensen zien dat het ook anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak klein. In onze eigen straat en buurt. Samen met scholen en studieverenigingen, kerken en moskeeën, boekhandels, bibliotheken en gemeenten zetten we vrede op de kaart. Op zaterdag en zondag zetten wij in onze parochies de vrede op de kaart tijdens de H. Missen rondom de vrede met als Thema: Vrede verbindt over grenzen heen. U bent van harte welkom.


Zin-vol Zinvol spreuk op onze reis naar Lourdes

'Het grootste geschenk dat je iemand  kunt geven is oprechte aandacht’...


Clustermis op 06 oktober a.s. Vˇˇraankondiging

Alle parochies: Op zondag 06 oktober a.s vindt  om 11.00 u. de jaarlijkse clustermis voor alle parochies plaats in de parochiekerk van Buggenum. Deze mis heeft het thema: ‘H. Aldegundis, een vrouw met karakter’. De gezamenlijke kerkkoren verzorgen de gezangen.

Tijdens de viering zal er een kindernevendienst worden gehouden in de sacristie o.b.v. de gezinswerkgroep.

Na afloop van de viering bent u van harte uitgenodigd om een kopje koffie te drinken en elkaar te ontmoeten in Cafe Het Veerhuis Dorpsstraat 100 . Iedereen is welkom.

Binnenkort kunt u er meer over lezen.


Cluster KANA bedevaart naar Lourdes

Veilig en rijker teruggekeerd van een enerverende reis, die diepe indruk heeft achtergelaten, beleven we deze bedevaart in onze herinnering opnieuw. Op een andere manier dan dat we die tijdens onze reis beleefd hebben. Er is immers tijd nodig om al die overweldigende  indrukken te verwerken. De reis verliep voorspoedig, de contacten waren snel gelegd. Er was veel te zien  en men genoot van o.a. de prachtige kerken, het hospice in Beaune en de prachtige vergezichten onderweg. De verjaardag van onze pastoor werd met een gezellig drankje gevierd in Dijon, de eerste slaapplaats. In Lourdes aangekomen een uitstekende lunch en daarna wegwijs in de stad en naar het heiligdom.
De grot, de kerken, en de eerste H. Mis in de Rozenkranskerk. ’s Avonds kijken naar de lichtprocessie. De volgende dag een H. Mis en de Kruisweg, groot of klein al naar gelang men aankon. De sacramentsprocessie en ’s avonds de indrukwekkende musical ‘Bernadette’ voor degenen die dat wilden. De Eucharistieviering in de Pius X kerk, ondergronds, gevuld met zo’n 25.000 pelgrims, een happening en in de avond deelnemen aan de lichtprocessie.

Op maandag de H. Mis bij de grot van Massabiëlle speciaal voor de Limburgse pelgrims, op de plek waar Maria 18 keer verschenen is aan Bernadette, een ontroerende plechtigheid en bijzonder om op deze plaats te mogen vieren en zingen. De H. Mis met aan het einde de handoplegging. We kunnen hier niet alles opnoemen wat we gezien en beleefd hebben. De indrukken zijn persoonlijk en ook de manier waarop iedereen het op zijn eigen wijze heeft ervaren. Maar wat ons allen is opgevallen en diepe indruk heeft gemaakt is de vrede, de verdraagzaamheid, de vriendelijkheid, het respect voor elkaar en de niet aflatende dienstbaarheid van de mensen die klaarstaan voor iedereen, vooral voor de zieken en de hulpbehoevenden. Onbaatzuchtig en met meer dan 100% inzet en met een lach op hun gezicht. Niet alleen wij, maar naar onze mening, voelde iedereen zich er thuis. Met ons hoofd vol intenties en ons hart vol namen hebben wij alles bij Maria neergelegd en wij denken dat zij iedereen heeft begrepen. Voor al onze meegebrachte intenties van degenen die ons speciale gebed hadden gevraagd, en vragen en intenties van onszelf,  hebben wij in een gezamenlijk gebed een kaars ontstoken. Met grote dankbaarheid dat we dit alles hebben mogen ervaren zijn we weer allen gezond en voldaan teruggekeerd in ons eigen dorp.                               Foto: Christien Dings


Attentie: Boekenmarkt Horn

Horn: 

Het ophalen van de boeken voor de a.s. boekenmarkt op 13 en 14 oktober is gestopt. Er worden geen boeken meer opgehaald of ingenomen. Bovendien kunt u ook GEEN boeken meer komen brengen of aanleveren. De inlevertermijn is gesloten.


Data Bijbelavond in het 2e halfjaar van 2019

2019

Noteer deze data goed in uw agenda, want de Bijbelgespreksavond vindt niet altijd automatisch op de laatste dinsdag van de maand plaats.

2019

Schema Bijbelavonden 2019  2e halfjaar

dinsdag 24 september Neer:

Evangelie van de 26e zndg door het jaar C    Lc. 16, 19-31 Lazarus en de rijke

 

dinsdag 29 oktober Haelen:
2e Lezing van Allerheiligen                            1 Joh. 3,1-10 De kinderen van God

dinsdag 26 november Neer:
1e lezing van de 1e zondg van de Advent jaar A  Jes. 2, 1-5

dinsdag 17 december Haelen:
1e lezing van Kerstmis jaar A  Jes. 52,1-10  De vreugdebode

Laten we, er samen naar streven, dat we iedere avond, echt om 20.00 uur kunnen beginnen, zodat we om 21.30 uur de avond kunnen sluiten.

Hopend, jullie allen zoveel mogelijk op deze avonden te mogen begroeten,

Groet ik jullie allen

Pastoor Constantijn Dieteren.

 


Doopvoorbereidingsavonden

Doopvoorbereidingsavonden januari t/m december 2019

Week 1 Hunsel, week 3 Haelen

Tijdstip: van 20.00 uur tot 21.00 uur

Contactpersoon Haelen:                                      Contactpersoon Hunsel:

Marrije Vos 592077                                              Marielle Aendenromer

06 49872802                                                        563199

oktober 2019

Dinsdag 1 oktober          (Hunsel)                   Bodden

Dinsdag 15 oktober        (Haelen)                   Lipsch

november 2019

Dinsdag 5 november      (Hunsel)                   Miltenburg

Dinsdag 19 november    (Haelen)                   Vankan

december 2019

Dinsdag 3 december     (Hunsel)                   Berkemeijer

Dinsdag 10 december   (Haelen)   Let op    Dieteren  


Tarieven van 2019-2020 Cluster Buggenum-Haelen- Horn-Nunhem

Vieringen zaterdag en zondag:

 • In alle clusterparochies:  € 27,50

Door de week:

 • In alle clusterparochies:  € 12,50

Servaaskapel in de zomermaanden:

 • Alleen in Nunhem: €  10,-

Stichtingen: Gestichte Jaardienst:

 • Eenvoudige leesmis door de week   5 jaar: alle parochies € 62,50
 • Eenvoudige leesmis door de week 10 jaar: alle parochies € 125,-
 • Eenvoudige leesmis door de week 20 jaar: alle parochies € 250,-

Eucharistieviering:

Op zaterdag en op zon- en feestdagen:

 • Voor   5 jaar: alle parochies €  137,50
 • Voor 10 jaar: alle parochies €  275,-   
 • Voor 20 jaar: alle parochies €  550,- 

Jubileummis: die niet tijdens de regulier zaterdag- of zondagmissen worden gehouden:

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  275,- 
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Huwelijksmis:  (trouwgeld)

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende   deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  440,-
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Doopviering: parochianen ongeacht gezinsbijdrage:

 • Kerk: alle parochies € 35,-
 • Kapel: Odakapel Haelen € 25,00 + € 35,00 Parochie Haelen
 • Kapel: in de overige parochies € 50,-

1e H. Communie:  per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 25,-

H. Vormsel: per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 15,-

Begrafenismis:  (rouwgeld)

Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies € 440,- ) GEEN  kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage 

Avondmis/herdenking/ avondwake (zonder uitvaartmis de dag daarna): extra dienst

 • Alle parochies:  € 440,-  opm. A

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies €  440,-  opm. A

 

Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies: €  440,-

Avondmis / herdenking / avondwake:

 • alle parochies: € 440,-

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies: €  440,-

Zeswekendienst:

 • Alle parochies: €  27,50 

Organist / Koor:

 • Alle parochies: € 50,- / € 50,-

Begeleiding in crematorium met kerkdienst:

 • Alle parochies: € 450,-

Begeleiding in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst:

 • Alle parochies: €  60,-

Crematorium of begraafplaats elders: alle parochies: €  60,-

Opmerking A:  Met degenen die de laatste vier jaren een kerkelijke bijdrage hebben betaald, wordt dit bedrag verrekend (afgetrokken van) met de kosten voor een jubileummis, huwelijksmis en een uitvaartmis. Dit in tegenstelling tot degenen, die geen kerkelijke bijdrage hebben betaald. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, dat iedere parochie een andere keus moet maken voor de berekening. Iedere parochie zal naar eigen bevinden van zaken handelen.


Belangrijke data op een rij

2020

H. Vormsel:

Horn:         Vrijdag 06 maart 19.00 u. Vormheer Mgr. E. de Jong

Haelen:     Vrijdag 13 maart  19.00 u. Vormheer Mgr. E. de Jong

 

Solidariteitsmaaltijd: M.O.V.

de locatie  Beatrixzaal Rubicon Bergerweg 23 Horn 20 maart  19.00 u.

 

Presentatiedienst:

Horn: zondag 15 maart 11.00 u.

 

Eerste H. Communie:

Haelen: zondag 19 april  11.00 u.

Horn: donderdag 21 mei 10.30 u. Hemelvaartsdag

 

 

 


webdesign horvers.net