Drop Down Menu

Actie verlichting torenuurwerk

Nieuws

Deken Miltenburg Cursiefje
Lees meer >>>
Bijbel - gespreksgroep cluster Kana
Lees meer >>>
Opstarten projectkoor voor Pasen 2020
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Dinsdag 21-1-2020
09.00 uur

Eucharistieviering
in de dagkerk H. Agnes
Lees meer >>>
Zaterdag 25-1-2020
19.15 uur

Eucharistieviering
3e zondag door het jaar Feest v.d. bekering v.d. H. Apostel Paulus
Lees meer >>>
Zondag 26-1-2020
09.30 uur

Eucharistieviering
Buggenum: Zondag 26 januari 3e zondag door het jaar A Mt. 4,12-23
Lees meer >>>

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hierOverzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Nunhem

Nieuws

Deken Miltenburg Cursiefje

Glas in lood ramen van binnenuit.

Op het einde van de internationale bidweek voor de eenheid (18-25 januari) vieren we het feest van Paulus’ bekering. De betekenis van deze apostel is nauwelijks te overschatten. Hij was gewoon een imponerende, wellicht ook wat driftige persoonlijkheid, die even gemakkelijk met de groten der aarde (bijv. koning Agrippa) omging, als dat hij zich inzette voor bijvoorbeeld slaven (vgl. Onesimus). Hij was zeer bereisd, sprak meerdere talen en kón ergens echt voor gaan. Dat liet hij al zien toen hij christenen vervolgde, en die onvermoeibare inzet gaat later over in zijn er-zijn-voor-de-Kerk.
Misschien is dit wel iets wat mij het meest in Paulus aanspreekt: zijn liefde voor de Kerk. Deze uit zich in de volle aandacht die hij geeft aan de lokale gemeenten die hij heeft gesticht en die hij ook van op afstand met raad en daad bijstaat. En nog duidelijker herken ik dat in de wijze waarop hij in zijn brieven schrijft over de Kerk als een mysterie.
Daar waar Paulus zelf over zijn bekering schrijft (Hnd 9,1-22 en Hnd 22,3-16) ontdekken we al hoezeer Jezus zich met die Kerk identificeert. “Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?” (Hnd 22,7 en 9,4). Er staat niet: waarom vervolg je mijn leerlingen?, nee,  Jezus identificeert zich met zijn leerlingen, met zijn Kerk: “waarom vervolg je Mij?! Zo bezien wordt de Kerk iets als je gezin, of je familie: je voelt je er thuis. En wie spreekt nu graag kwaad over zijn gezin? We kunnen eigenlijk niet goed hebben als een ander ons gezin in een kwaad daglicht stelt. Zonder dat dit betekent dat wij niet zien dat er ook in ons gezin best wel eens wat mis gaat.
Daartoe wil ik u uitnodigen: om de Kerk  van binnenuit te bekijken, met dezelfde warmte en begrip waarmee je naar je gezin kijkt. Ons thuis weten in die kerk. Als we het met het kerkgebouw vergelijken: wat een verschil als we de glas-in-lood ramen van binnenuit bekijken, of van buitenaf! Als je van buiten kijkt blijven de ramen donker; sta je ín het gebouw en schijnt de zon, dan ontdek je de kleuren en taferelen. Dezelfde vensters geven een totaal andere kijk. Dat we zo het mooie van ons geloof mogen ontdekken!

Pastoor-deken Wim Miltenburg fso


Bijbel - gespreksgroep cluster Kana

Niet aan de hand van een cursus maar door een maandelijkse verdiepingsavond gaan wij nader in op de verhalen uit de Bijbel.
Zoeken naar de betekenis daarvan.
Op 31 januari 2012 zijn wij gestart met een Bijbel- gespreksgroep. Nu, zeven jaar later, is het nog steeds boeiend en leerzaam.
Daarbij is iedereen: Jong en oud, of je nu lector bent, vrijwilliger in de parochie, katholiek of niet. Iedereen maar dan ook echt iedereen, van harte welkom. Wat is de bedoeling: Aan de hand van een klein stukje uit de Bijbel, meestal het evangelieverhaal van de komende zondag, volgt een verdieping,  concretisering en uitwisseling van gedachten. De verdieping en het gesprek vinden plaats aan de hand van b.v. de volgende vragen: Wat is de inhoud? Wat is de achtergrond van de vele boeiende maar soms gecompliceerde verhalen in de bijbel? Hoe moeten wij deze verhalen interpreteren, wat wordt er mee bedoeld? En wat kan de betekenis ervan zijn voor mensen van hier en nu? Met andere woorden: aan de hand van een concreet Bijbelverhaal proberen we, door middel van onderling gesprek en verdieping, de betekenis ervan voor onze tijd, toegankelijk te maken. De bijeenkomsten vinden plaats op de dinsdagavond, éénmaal in de maand.

De avonden worden afwisselend gehouden in het parochiecentrum van Haelen en Neer, beide gelegen naast de kerk. Deelname is gratis. Gespreksleider : Pastoor Constantijn Dieteren.
U kunt zich altijd opgeven bij:

Mia Graef  tel:856660 of mail: marie.sef@home.nl

Loop eens binnen. U bent van harte welkom en het is vrijblijvend. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 28 januari in het parochiecentrum te Neer.


Opstarten projectkoor voor Pasen 2020

Horn  januari 2020

Dag dames en heren,

Op zaterdag 11 januari is de 1e repetitie voor het realiseren van ons Project Pasen 2020 van start gegaan. Mer dan 70 deelnemers, nu al. Mocht u nog twijfelen? Aanmelden of niet? Gewoon doen!!!

Daar zijn we blij mee, hoe meer zielen hoe meer vreugd’

Het is een fantastische ervaring om met veel mensen, mooie muziek te zingen, begeleidt door een voltallig (jeugd)orkest.

Hieronder treft u de repetitietijden, data en locatie aan.

Mocht u besluiten u aan te melden dan graag bij het adres dat vermeld staat in deze brief. Na aanmelding krijgt u de link naar de ingezongen werken en de bladmuziek (zelf te printen a.u.b.) toegestuurd. Zoals u ziet is er voor de repetities extra tijd nodig, maar ook uw eigen inzet thuis wordt gevraagd. Is zelfs dringend gewenst.

Oefenen                   Oefenen                   Oefenen                Oefenen                      dus

Hieronder het schema: Noteer het goed in uw agenda of telefoon.

Het voorlopige repetitieschema:

zaterdag       01 februari    idem
zaterdag       15 februari    idem                     
zaterdag       14 maart       idem
zaterdag       28 maart       idem

zaterdag      11 april generale  in de kerk  LET OP:  de vastgestelde tijd wordt nog aan u doorgegeven

Waar vinden de repetities plaats:

* Gekozen is voor de Beatrixzaal van Rubicon, (voormalig Jeugddorp Bethanië) aan de Bergerweg 23 in Horn 6085 AS  Ingang Rubicon (linkerzijde Bergerweg). Direct na de parkeerplaats, rechts aanhouden en naar de zaal lopen. Kan niet missen.

**Het is natuurlijk wel de bedoeling, en daar moet op vertrouwd kunnen worden, dat er thuis serieus geoefend wordt.**

In de pauze is er tijd voor koffie of thee en wij zijn zo vrij daarvoor € 1,50 per kop te vragen, dit om enigszins de kosten te kunnen drukken.  Gelieve mogelijk gepast geld mee te brengen.

Aanmelden kan nog steeds op e-mailadres:  marie.sef@home.nl  of  graefkoutersmd343@gmail.com   met duidelijke vermelding van: projectkoor Pasen; stemsoort;  naam; adres; tel. nummer; e-mailadres en tot welk koor u behoort.

Wie graag mee wil doen is hartelijk welkom.  Tot ziens, want wij hopen op een grote opkomst.

Met een vriendelijke groet,

mia graef, secretaris gemengd koor St. Martinus Horn


Belangrijke Vˇˇraankondiging: 2020 Bedevaart naar Lourdes

Voor  alle clusterparochies: In  het komende jaar 2020 gaan we, evenals in 2019, weer met onze clusterparochies op bedevaart.*  Ook in 2020 gaan we naar Lourdes. Dit jaar van 01 september - 09 september. Pastoor Dieteren en Kapelaan Lipsch zullen ook deze reis naar Maria begeleiden. Zo bieden we tevens aan parochianen die in 2019 niet hebben deelgenomen, de mogelijkheid een keer naar Lourdes te gaan samen met mensen uit het eigen cluster. Verdere informatie volgt t.z.t. U kunt er in elk geval alvast eens over nadenken. Mogelijk tot ziens.


Aangepast missenschema

Aangepast Schema H. Missen;      

Vanwege het torenhoge gasverbruik en de daarmee samenhangende evenredig hoge kosten, vinden er tijdens de koudste maanden van het jaar maar 2 Eucharistie-vieringen plaats per weekeinde i.p.v. 4!  Eén op zaterdag en één op zondag, afwisselend in één van de clusterparochies.


12 mei 2020: Dekenale Bedevaart naar Banneux

Tijdig opgeven!

* * Voor  alle clusterparochies; Wilt u graag een keer een dag naar Banneux gaan? En dan met priesters en parochianen uit uw eigen dekenaat Thorn? Dat kan op dinsdag 12 mei 2020.

* Kosten: € 20,- per persoon. Bij aanmelden contant betalen. Opgave vóór 1 april! Binnenkort liggen de aanmeldingsformulieren in de kerk, met meer informatie.


Belangrijke data op een rij

2020

H. Vormsel:

Horn:         Vrijdag 06 maart 19.00 u. Vormheer Mgr. E. de Jong

Haelen:     Vrijdag 13 maart  19.00 u. Vormheer Mgr. E. de Jong

 

Solidariteitsmaaltijd: M.O.V.

de locatie  Beatrixzaal Rubicon Bergerweg 23 Horn 20 maart  19.00 u.

 

Presentatiedienst:

Let op: Zondag 08 maart 09.30 u. in de parochiekerk in Nunhem Voorstellingsmis van de communicanten Haelen

Horn:  zaterdag 14 maart 17.45 u. Voorstellingsmis communicanten Horn

 

Eerste H. Communie:

Haelen: zondag 19 april  11.00 u.

Horn: donderdag 21 mei 10.30 u. Hemelvaartsdag

 

Dankviering communicanten:

Haelen:  zondag 14 juni 2020   Dank-je- wel viering communicanten tevens                                                                                                                    sacramentsprocessie

 

 


Doopvoorbereidingsavonden

Doopvoorbereidingsavonden januari t/m juni 2020

Week 1 Hunsel  Parochiecentrum.  week 3 Haelen Parochiecentrum.

Tijdstip: van 20.00 uur tot 21.00 uur

Contactpersoon Haelen:                                      Contactpersoon Hunsel:

Marrije Vos 592077                                              Marielle Aendenromer

06 49872802                                                        563199

januari 2020

Dinsdag                7 januari (Hunsel)                   Bodden
Dinsdag              21 januari (Haelen)                   Lipsch

februari 2020

Dinsdag                 4 februari (Hunsel)                Miltenburg
Dinsdag               18 februari (Haelen)                Vankan

maart 2020

Dinsdag                 3 maart (Hunsel)                   Berkemeijer
Dinsdag               17 maart (Haelen)                   Dieteren

april 2020

Dinsdag                7 april (Hunsel)                       Bodden
Dinsdag              21 april (Haelen)                       Lipsch

mei 2020

Dinsdag                5 mei (Hunsel)                        Miltenburg
Dinsdag              19 mei (Haelen)                        Vankan

juni 2020

Dinsdag                2 juni (Hunsel)                        Berkemeijer
Dinsdag              16 juni (Haelen)                        Dieteren


Data Bijbelavond in het 1e halfjaar van 2020

2020

Noteer deze data goed in uw agenda, want de Bijbelgespreksavond vindt niet altijd automatisch op de laatste dinsdag van de maand plaats.

2020

Schema Bijbelavonden 2020 1e halfjaar

 • 28 januari Neer:

2e lezing Maria Lichtmis A: Hebreeën 2, 5-18  Christus de Middelaar

 • 03 maart Haelen:

1e lezing van de 2e zndg in de 40-dagentijd A: Genesis 12, Roeping Abraham

 • 31 maart Neer:

Evangelie Passiezndg jaar C: Mt. 26, 31-47  Voorspelling verloochening door Petrus en de hof van Olijven

 • 28 april Haelen:

Evangelie van de 4e zndg. van Pasen: Joh. 10, 1-10 De Goede Herder

 • 26 mei Neer:

1e Lezing van Pinksteren: Handelingen van de apostelen 2,1-11 Nederdaling van de H. Geest

 • 23 juni Haelen:

Evangelie v.d. vooravond van het geboortefeest van Joh. de Doper: Lc. 1, 5-25 Geboorte van Johannes de Doper

Laten we, er samen naar streven, dat we iedere avond, echt om 20.00 uur kunnen beginnen, zodat we om 21.30 uur de avond kunnen sluiten.

Hopend, jullie allen zoveel mogelijk op deze avonden te mogen begroeten,

Groet ik jullie allen

Pastoor Constantijn Dieteren.

 


Tarieven van 2019-2020 Cluster Buggenum-Haelen- Horn-Nunhem

Vieringen zaterdag en zondag:

 • In alle clusterparochies:  € 27,50

Door de week:

 • In alle clusterparochies:  € 12,50

Servaaskapel in de zomermaanden:

 • Alleen in Nunhem: €  10,-

Stichtingen: Gestichte Jaardienst:

 • Eenvoudige leesmis door de week   5 jaar: alle parochies € 62,50
 • Eenvoudige leesmis door de week 10 jaar: alle parochies € 125,-
 • Eenvoudige leesmis door de week 20 jaar: alle parochies € 250,-

Eucharistieviering:

Op zaterdag en op zon- en feestdagen:

 • Voor   5 jaar: alle parochies €  137,50
 • Voor 10 jaar: alle parochies €  275,-   
 • Voor 20 jaar: alle parochies €  550,- 

Jubileummis: die niet tijdens de regulier zaterdag- of zondagmissen worden gehouden:

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  275,- 
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Huwelijksmis:  (trouwgeld)

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende   deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  440,-
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Doopviering: parochianen ongeacht gezinsbijdrage:

 • Kerk: alle parochies € 35,-
 • Kapel: Odakapel Haelen € 25,00 + € 35,00 Parochie Haelen
 • Kapel: in de overige parochies € 50,-

1e H. Communie:  per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 25,-

H. Vormsel: per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 15,-

Begrafenismis:  (rouwgeld)

Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies € 440,- ) GEEN  kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage 

Avondmis/herdenking/ avondwake (zonder uitvaartmis de dag daarna): extra dienst

 • Alle parochies:  € 440,-  opm. A

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies €  440,-  opm. A

 

Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies: €  440,-

Avondmis / herdenking / avondwake:

 • alle parochies: € 440,-

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies: €  440,-

Zeswekendienst:

 • Alle parochies: €  27,50 

Organist / Koor:

 • Alle parochies: € 50,- / € 50,-

Begeleiding in crematorium met kerkdienst:

 • Alle parochies: € 450,-

Begeleiding in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst:

 • Alle parochies: €  60,-

Crematorium of begraafplaats elders: alle parochies: €  60,-

Opmerking A:  Met degenen die de laatste vier jaren een kerkelijke bijdrage hebben betaald, wordt dit bedrag verrekend (afgetrokken van) met de kosten voor een jubileummis, huwelijksmis en een uitvaartmis. Dit in tegenstelling tot degenen, die geen kerkelijke bijdrage hebben betaald. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, dat iedere parochie een andere keus moet maken voor de berekening. Iedere parochie zal naar eigen bevinden van zaken handelen.


Algemene informatie

**  Pastoor C. Dieteren Schepenbank 17 6081 DB Haelen 
tel. 591622  bij urgentie 06 – 12413034 of 856660 email:     cjdieteren@gmail.com

* Algemene informatie: * 

**Buggenum:                                   **Haelen:                              

St. Aldegundis                                   St. Lambertus

Postadres                                           Parochiecentrum:

Nussestraat  2                                    tel. 593712

6086 AS                                             Kerkplein 12,  6081 BA

Geen openingstijden                          Open: dinsdag-donderdag

Tel: 06-39837683                               10.00 u. – 11.30 u. Bank: NL75RABO01186.00.508

Bank:L69RABO01234.70.404            st.lambertus@kpnmail.nl   www.lambertuskerkhaelen.nl

aldegundis@kpnmail.nl                    

** Horn:                                             ** Nunhem:

St. Martinus                                        St. Servatius

Parochiecentrum:                               Secr.: K.B.: J.P. Adams

tel: 581234                                         Marienschootstraat 12             
Raadhuisplein 7, 6085 BD                 6083 BD Nunhem

Open: di – do – vrij                             tel. 594245 b.g.g

10.00 – 12.00 u.                                 mw.A.Peeters tel: 593369.

Bank:NL50RABO0123401100           intenties: bij secretariaat.

contact@martinuskerkhorn.nl            Bank: NL86RABO0118601474 

www.martinuskerkhorn.nl                   kerkbestuur@nunhem.nl  www.nunhem.nl

Om alle kerkberichten te bekijken en meer raadpleeg de website:

www.martinuskerkhorn.nl  en   www.parochiefederatie.nl


webdesign horvers.net