Drop Down Menu

Actie verlichting torenuurwerk

Nieuws

Zin-vol Zinvol
Lees meer >>>
MIVA collecte
Lees meer >>>
H. Mis op het Kiosk
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Donderdag 23-8-2018
19.30 uur

Haelen Parochiecentrum
Lees meer >>>
Zaterdag 25-8-2018
17.45 uur

GEEN VIERING i.v.m. kermis
Zondag 26-8-2018
11.00 uur

Eucharistieviering
21e zondag door het jaar Viering op het Kiosk Ev. Joh. 6, 60-69
Lees meer >>>

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hierOverzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Nunhem

Nieuws

Zin-vol Zinvol

‘Luisteren is die woorden horen, die niet gezegd zijn.’ 

 

 


MIVA collecte

Horn: op zondag 19 augustus, aansluitend aan de H. Mis van 09.30 u. (Poolse Mis t.g.v. het Europees schutterstreffen) en na de H. Mis van 11.00 u. vindt bij de uitgangen van de kerk  de jaarlijkse collecte plaats t.b.v. Miva  (Missie- Verkeersmiddelen- Actie)

In de overige parochies op 25 en 26 augustus. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: ‘Maak zorg bereikbaar in Zimbabwe.’ Het project omvat o.a. de zorg voor de meest kwetsbare bevolking in dit land tot in de allerarmste uithoeken. Een team van 8 hulpverleners trekt de afgelegen dorpen in om zorg te verlenen en voorlichting te geven. Want hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, hoe afgelegen iemand ook woont: iedereen heeft recht op de juiste zorg. Vervoer is het grootste probleem. ‘Luiers, krukken of een rolstoel kan men niet op de juiste bestemming krijgen zonder vervoer.

Soms is het is het 5 uur lopen om zorg te verlenen. Met een auto kan men 5 tot 10 bezoeken per dag afleggen. Zonder auto slechts 1 of 2. Een auto is dus noodzakelijk om dit werk te doen. Op dit moment zijn nog 2 auto’s nodig. Dan kan ook de bevolking in de twee andere districten de zorg ontvangen waar ze recht op heeft. Helpt u ze op weg met uw donatie??? Alvast dank u wel.


H. Mis op het Kiosk

Horn: Op zondag 26 augustus a.s. wordt t.g.v. de kermis de H. Mis opgedragen op het Kiosk. En  net zoals het vorig jaar 2017, zal ook Harmonie De Drie Horens weer aanwezig zijn om, afwisselend met het kerkkoor, haar medewerking te verlenen bij het muzikaal omlijsten van deze H. Mis. Wij nodigen u van harte uit voor deze H. Mis in de buitenlucht, toch altijd heel speciaal. Er is meer dan genoeg plaats voor iedereen. De Schutterij St. Martinus en ook Scouting Horn stellen, evenals in 2017, weer hun banken beschikbaar en ook Barry Kierkels verzorgt dit jaar weer het geluid.  Zoveel fantastische samenwerking, daar zijn we trots op én daar zijn we dankbaar voor. Aansluitend is er nog gelegenheid gezellig na te praten over deze samenwerking en om onder het genot van een kopje koffie / thee of een pilsje bij café ‘Aan de Kîrk’ alvast op een zacht pitje te genieten van het kermisgevoel.

Van harte welkom en graag tot ziens. 


Zondag 26 augustus Het woord van God Johannes 6, 60-69

In die tijd zeiden velen van zijn leerlingen: “Deze taal stuit iemand tegen de borst. Wie is nog in staat naar Hem te luisteren?” Maar Jezus die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden, vroeg hen: “Neemt gij daar aanstoot aan? Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen naar waar Hij vroeger was...? Het is de geest die levend maakt, het vlees is van geen nut. De woorden die Ik tot u gesproken heb zijn geest en leven. Maar er zijn er onder u die geen geloof hebben.” Jezus wist inderdaad van het begin af aan wie het waren die niet geloofden en wie Hem zou overleveren. Hij voegde er aan toe: “Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij kan komen als het hem niet door de Vader gegeven is.” Tengevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap. Waarop Jezus aan de twaalf vroeg: “Wilt ook gij soms weggaan?” Simon Petrus antwoordde Hem: “Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt.”


Wereld Jongeren Dagen 2019 in Panama

Bisdom geeft korting op WJD-reis

De katholieke Wereldjongerendagen is een enorm evenement dat elke twee of drie jaar in een ander werelddeel plaatsvindt. Meestal komen er meer dan een miljoen gelovige jongeren naartoe. Jongeren die deelgenomen hebben, spreken allemaal van een “fantastische ervaring”. De eerst volgende WJD zijn in januari 2019 in Panama.

Voor Europese begrippen is januari misschien een vreemd moment, maar voor de helft van de wereld is dat de zomerperiode. Vanuit Nederland worden er diverse mogelijkheden aangeboden om naar de WJD in Panama toe te gaan. Een van de reizen is min of meer de voorkeursreis van het bisdom Roermond. Dat is de variant waarin ook het Mariabedevaartsoord Guadalupe in Mexico wordt bezocht. Jongeren die voor deze variant kiezen, kunnen een korting van €300 krijgen op de reissom.

Kijk voor alle reismogelijkheden op: http://wjd.jongkatholiek.nl/reismogelijkheden/


Deeltijdopleidingen theologie en pastoraat

Het geloof doorgeven is niet alleen een taak van priesters en diakens, maar ook – en misschien wel op de eerste plaats – van parochianen. Elke geloofsgemeenschap drijft op actieve vrijwilligers of andere geïnteresseerde gelovigen die zich net wat meer verdiepen in de vraag waarom we samen kerk zijn. Voor deze geïnteresseerde gelovigen kent het bisdom Roermond twee vormingsmogelijkheden die cursussen, modules of een volledige opleiding theologie en pastoraat aanbieden.

In Roermond is de catechistenopleiding Kairos gevestigd. Deze biedt wat meer praktisch gerichte opleidingsmogelijkheden aan. Dit varieert van een korte cursussen ‘lector’ of ‘doopvoorbereiding’ tot een meerjarige opleiding tot catechist.

Het Theologisch Instituut Rolduc in Kerkrade biedt mogelijkheden voor mannen die permanent diaken willen worden of mannen en vrouwen die professioneel aan de slag willen als pastoraal werker/werkster, geestelijk begeleider of docent godsdienst/levensbeschouwing. Ook mensen die voor hun persoonlijke vorming een of meer cursussen willen volgen zijn bij het theologisch instituut van harte welkom.

Beide opleidingen – Kairos en Theologisch Instituut – zijn deeltijdopleidingen. Dat wil zeggen dat alle cursussen in het weekend worden gegeven, waardoor het ook voor mensen met een baan mogelijk is hieraan deel te nemen. Beide opleidingen kennen een breed aanbod van mogelijkheden voor mensen die in parochies actief zijn. Inschrijven voor het nieuwe cursusjaar is nog mogelijk.

Meer informatie: www.catechistenopleiding.nl of www.rolduc.nl of (045) 5466930 (Kairos) of (045) 5466810 (Theologisch Instituut Rolduc)


Data Bijbelavond in het 2e halfjaar van 2018

2018

Noteer deze data goed in uw agenda, want de Bijbelgespreksavond vindt niet altijd automatisch op de laatste dinsdag van de maand plaats.

2018

 • 28 aug. Haelen: Mc. 7, 1-23 De reinheid.  21e zndg. door het jaar B
 • 25 sept. Neer: Mc. 9 33-50 Strijd om de rangorde.  26e zndg. door het jaar B
 • 30 okt. Haelen: Apokalys 7, 1-17 De uitverkorenen voor Gods troon. 1e lezing                                                                     van het Hoogfeest van Allerheiligen
 • 27 nov. Neer: Joh. 19, 25-37 Jezus Sterft aan het kruis. Hoogfeest van Christus                                                                                                                   Koning
 • 11 dec. Haelen: Genesis 3, 1-23 De zondeval. 1e lezing van 8 dec. Hoogfeest                                                                              van Maria onbevlekt ontvangen

Laten we, er samen naar streven, dat we iedere avond, echt om 20.00 uur kunnen beginnen, zodat we om 21.30 uur de avond kunnen sluiten.

Hopend, jullie allen zoveel mogelijk op deze avonden te mogen begroeten,

Groet ik jullie allen

Pastoor Constantijn Dieteren.

 


Gezamenlijke Doopvoorbereidingsavonden 2e halfjaar 2018

Doopvoorbereidingsavonden  2018

Week 1 Hunsel,   week 3 Haelen    Locaties: Parochiecentrum gelegen naast de kerk

Tijdstip: van 20.00 u. – 21.00 u.

Contactpersoon Haelen:

Marrije Vos, 592077 / 06-49872802                     

Contactpersoon Hunsel:

Mariëlle Aendenromer, 563199

Alleen op de dinsdagavond

i.v.m. aanmelding a.u.b. aangeven voor welke parochie u kiest

Nieuw schema 2018 2e halfjaar

Tijdens de vakantiemaanden zijn er geen voorbereidingbijeenkomsten

2018

Juli 2018  +

Augustus 2018  GEEN voorbereidingsavonden

September 2018:

Dinsdag 04 september                            Hunsel                     Berkemeijer

Dinsdag 18 september                            Haelen                     Dieteren

Oktober 2018:

Dinsdag 02 oktober                                Hunsel                     Bodden

Dinsdag 16 oktober                                Haelen                     Lipsch

November 2018:

Dinsdag 06 november                             Hunsel                     Maessen

Dinsdag 20 november                             Haelen                     Vankan

December 2018:

Dinsdag 04 december                             Hunsel                     Berkemeijer

Dinsdag 18 december                             Haelen:                   Dieteren


Tarieven van 2018-2019 Cluster Buggenum-Haelen- Horn-Nunhem

Vieringen zaterdag en zondag:

 • In alle clusterparochies:  € 27,50

Door de week:

 • In alle clusterparochies:  € 12,50

Servaaskapel in de zomermaanden:

 • Alleen in Nunhem: €  10,-

Stichtingen: Gestichte Jaardienst:

 • Eenvoudige leesmis door de week   5 jaar: alle parochies € 62,50
 • Eenvoudige leesmis door de week 10 jaar: alle parochies € 125,-
 • Eenvoudige leesmis door de week 20 jaar: alle parochies € 250,-

Eucharistieviering:

Op zaterdag en op zon- en feestdagen:

 • Voor   5 jaar: alle parochies €  137,50
 • Voor 10 jaar: alle parochies €  275,-   
 • Voor 20 jaar: alle parochies €  550,- 

Jubileummis: die niet tijdens de regulier zaterdag- of zondagmissen worden gehouden:

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  275,- 
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Huwelijksmis:  (trouwgeld)

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende   deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  440,-
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Doopviering: parochianen ongeacht gezinsbijdrage:

 • Kerk: alle parochies € 35,-
 • Kapel: Odakapel Haelen € 25,00 + € 35,00 Parochie Haelen
 • Kapel: in de overige parochies € 50,-

1e H. Communie:  per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 25,-

H. Vormsel: per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 15,-

Begrafenismis:  (rouwgeld)

Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies € 440,- ) GEEN  kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage 

Avondmis/herdenking/ avondwake (zonder uitvaartmis de dag daarna): extra dienst

 • Alle parochies:  € 440,-  opm. A

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies €  440,-  opm. A

 

Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies: €  440,-

Avondmis / herdenking / avondwake:

 • alle parochies: € 440,-

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies: €  440,-

Zeswekendienst:

 • Alle parochies: €  27,50 

Organist / Koor:

 • Alle parochies: € 50,- / € 50,-

Begeleiding in crematorium met kerkdienst:

 • Alle parochies: € 450,-

Begeleiding in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst:

 • Alle parochies: €  60,-

Crematorium of begraafplaats elders: alle parochies: €  60,-

Opmerking A:  Met degenen die de laatste vier jaren een kerkelijke bijdrage hebben betaald, wordt dit bedrag verrekend (afgetrokken van) met de kosten voor een jubileummis, huwelijksmis en een uitvaartmis. Dit in tegenstelling tot degenen, die geen kerkelijke bijdrage hebben betaald. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, dat iedere parochie een andere keus moet maken voor de berekening. Iedere parochie zal naar eigen bevinden van zaken handelen.


webdesign horvers.net