Drop Down Menu

Actie verlichting torenuurwerk

Nieuws

Zin-vol Zinvol Citaat
Lees meer >>>
Parochie kan niet zonder bijdrage van parochianen
Lees meer >>>
Cluster Kana: Wij gaan naar Lourdes van 04 september-12 september
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Zondag 20-1-2019
11.00 uur

Eucharistieviering
2e zondag door het jaar C Ev: Joh. 2, 1-12 Viering voor het gehele cluster
Lees meer >>>
Dinsdag 22-1-2019
09.00 uur

Eucharistieviering
in de dagkerk
Zaterdag 26-1-2019
17.45 uur

Eucharistieviering
3e zondag door het jaar C

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hierOverzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Nunhem

Nieuws

Zin-vol Zinvol Citaat

‘‘Als God een wereld van Liefde gemaakt heeft, zijn wij op aarde om die terug te vinden.’ .’

 

 


Parochie kan niet zonder bijdrage van parochianen

 “Meneer pastoor, het was een mooie mis.” Dat zei laatst iemand na afloop van een van de weekendvieringen. “Het koor zong zo mooi. Het altaar was mooi versierd. En van uw preek heb ik deze keer echt iets opgestoken.” Pastoors horen bescheiden te zijn, maar zo’n compliment doet toch goed.  Zouden alle kerkbezoekers die op weg naar huis denken: “Het was vandaag echt een mooie viering,” er ook wel eens bij stilstaan dat dit niet vanzelf gaat? Dat de pastoor uren werk heeft aan het schrijven van de preek, dat er bloemen gekocht moeten worden om het altaar te versieren, dat de dirigent en de organist van het koor meestal geen vrijwilligers zijn, maar betaald moeten worden? Als kerk zijn we graag gastvrij. Iedereen is welkom. De deur staat altijd open. Maar aan het einde van de maand moeten de stookkosten wel betaald worden. Net als ieder huishouden heeft ook de parochie rekeningen die voldaan moeten worden. Dat kan alleen maar als zoveel mogelijk parochianen meebetalen. De kerk leeft van wat u als parochiaan wilt geven. Het is een vrijwillige bijdrage. Niets is verplicht, maar zonder uw steun kan de parochie haar werk niet blijven doen.


Cluster Kana: Wij gaan naar Lourdes van 04 september-12 september

Als er ergens een plaats is waar mensen uit de hele wereld elkaar ontmoeten in geloof, dan is het in Lourdes. Miljoenen pelgrims uit tal van landen trekken elk jaar naar die beroemde grot in Zuid-Frankrijk, waar Maria verscheen. Daarom gaan ook onze parochies, met pastoor Dieteren en kapelaan Lipsch samen met parochianen uit Cluster KANA, (Buggenum Haelen Horn Nunhem Heibloem Neer en Roggel) naar Lourdes om die bijzondere sfeer in te ervaren en Maria in de grot te ontmoeten. Wilt u met ons mee? Dat kan.  

*   De reis is per bus: Komend jaar 2019 van 4 tm 12 september

*   Overnachting: Er zijn twee overnachtingen op de heenreis. En één overnachting op de           terugweg.

*   Verblijf: Tijdens ons verblijf in Lourdes logeren we in uitstekende 3 sterren hotels. Op basis
     van volpension.

*   De kosten: bedragen: € 830,00 p.p.  Toeslag éénpersoonskamer: € 230,00

*   We sluiten als groep aan bij de reis van het Huis voor de Pelgrim. Maar zijn als groep
     zelfstandig en niet gebonden aan de overige groepen. In Lourdes wordt een volledig
     Nederlandstalig programma aangeboden.

*   Wilt u graag mee? Neem dan contact op met mw. Nancy Smeets Beurik 2a 6085 AD Horn
     tel: 581519

     Meer concrete informatie kunt u lezen in het kerstnummer van dit blad. Vanaf kerstmis
     liggen de folders achter in de kerk.

        

    


Cluster KANA naar Lourdes

Naar Lourdes met cluster KANA

Van 04 september  tot 12 september gaan parochianen uit de 7 parochies van cluster KANA, Buggenum-Haelen-Horn-Nunhem-Heibloem-Neer en Roggel naar Lourdes.

De  belangstelling op de informatieavond op maandag 7 januari jl. was verrassend groot. Het is fijn om te ervaren dat er zoveel interesse is vanuit de diverse parochies.  

In principe gaat de reis per bus, de het is natuurlijk ook mogelijk om per vliegtuig te gaan.

De deelnemers die daarvoor kiezen kunnen zich in Lourdes gewoon bij de overige bedevaartgangers van cluster KANA aansluiten.

Verdere informatie over deze bedevaart volgt in een volgend bericht en is te vinden in de folders van Het Huis voor de Pelgrim die achter in onze kerken liggen. U kunt ze gratis meenemen.

                                                      


Week van Gebed voor de eenheid van de Christenen 2019 van 20-27 januari

Zet het recht voor ogen

'Recht voor ogen’ is deze keer het thema van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema sluit aan bij de oproep om ‘recht te zoeken’ die in het Bijbelboek Deuteronomium (16, 10 -20) te vinden is.  

Het thema is gekozen door de kerken in Indonesië. Zij vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht kan zorgen voor verdeeldheid. Terwijl de Indonesische samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid. In die week proberen we als gelovigen van verschillende christelijke kerken een stapje dichter bij elkaar te komen. 

De woorden uit het Bijbelboek Deuteronomium – “Zoek het recht en niets dan het recht” – spreken krachtig in de situatie van de Indonesiërs. De tekst volgt op een hoofdstuk waar feesten het centrale thema zijn. God instrueert zijn volk iedereen bij het feest te betrekken: “Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen.” Deze opdracht geldt ook voor ons. Laten we niemand uitsluiten. Het zoeken van recht is daar onlosmakelijk aan verbonden. Dat mogen we elke dag voor ogen houden.

Luister naar de wind,

die een kind van liefde zingt:

‘kom, zoals je bent,

met je treurend hart, mijn kind,

en ik zal jou verlossen,

dat je vrede vindt.

Houd je vast aan mij,

als je eenzaam bent en klein.

En wees niet bezorgd,

Ik zal altijd bij je zijn.                Gedicht Indonesisch lied   bew. Elly Zuiderveld-Niemann


Aangepast H. Missenschema in Januari en Februari

Aangepast

Schema H. Missen in Januari en Februari 2019

 

Ook tijdens het aangepaste winterrooster wordt aan  iedereen de mogelijkheid geboden om op de zaterdag of de zondag een H. Mis bij te wonen in een van de parochies                             

 

Overzicht t/m 24 februari:

Zaterdag         19 jan.   Buggenum     19.15 u. H. Mis

Zondag            20 jan.   Nunhem        09.30 u. H. Mis

Zondag            20 jan.   Horn              11.00 u. H. Mis

Zaterdag         26 jan.   Nunhem         19.15 u. H. Mis

Zondag           27 jan.   Buggenum     09.30 u. H. Mis

Zaterdag         02 febr. Haelen           18.00 u. H. Mis

Zondag            03 febr. Horn              11.00 u. H. Mis

Zaterdag         09 febr. Nunhem         19.15 u. H. Mis

Zondag            10 febr. Haelen           11.00 u. H. Mis

Zaterdag         16 febr. Buggenum     19.15 u. H. Mis

Zondag            17 febr. Nunhem         09.30 u. H. Mis

Zaterdag         23 febr. Horn              17.45 u. H. Mis

                          “         Nunhem        19.15 u. H. Mis

Zondag            24 febr. Buggenum   09.30 u. H. Mis

Om de energiekosten enigszins beheersbaar te houden is gekozen voor bovenstaande maatregel.

Dit betekent dus: i.pl.v. 4 H. Missen per weekeinde, zoals het nu is, 2 Eucharistievieringen per weekeinde.

Één op zaterdag en één op zondag, afwisselend in één van de parochies.

Ook  met visie naar de toekomst zal het zeker meer voorkomen dat er gemeenschappelijke vieringen gaan plaatsvinden.

Mochten er problemen zijn met vervoer naar een andere parochie om de Eucharistieviering bij te wonen, dan kunt u dat melden bij uw eigen parochiecentrum. Er wordt dan voor vervoer gezorgd.
Wij hopen zeer dat u begrip op kunt brengen voor deze keuze.

   


Belangrijke data op een rij

2019

Doop-dankviering: 2019

Horn:           zondag 03 februari 11.00 u.

H. Vormsel: 2019

Horn:           vrijdag 15 maart 19.00 u.

Haelen:        vrijdag 22 maart 19.00 u.

Solidariteitsmaaltijd MOV: 2019

Buggenum:   vrijdag 29 maart 19.00 u.

Hoogfeest van Pasen: 2019

Horn:           zondag 21 april 11.00 u.

Presentatie 1e H. Communie:

Haelen:        zaterdag 16 maart 18.00 u.

Horn:           zaterdag 23 maart 17.45 u.

Eerste H. Communie: 2019

Haelen:        zondag 19 mei 11.00 u.

Horn:           donderdag Hemelvaartsdag 30 mei 10.30 u.

Dankviering Communicanten:

Haelen:       zondag 23 juni 10.00 u. Magdalenahof tevens sacramentsprocessie 

Horn:          zaterdag 29 juni 17.45 u.


Doopvoorbereidingsavonden

Doopvoorbereidingsavonden januari t/m juni 2019

Week 1 Hunsel, week 3 Haelen

Tijdstip: van 20.00 uur tot 21.00 uur

Contactpersoon Haelen:                                                        Contactpersoon Hunsel:

Marrije Vos 592077                                                               Marielle Aendenromer

06 49872802                                                                        563199

januari 2019

Dinsdag 1 januari           (Hunsel)               Geen (nieuwjaarsdag)

Dinsdag 15 januari         (Haelen)               Lipsch

februari 2019

Dinsdag 5 februari          (Hunsel)               Berkemeijer

Dinsdag 19 februari        (Haelen)               Vankan

maart 2019

Dinsdag 5 maart             (Hunsel)               Geen (carnaval)

Dinsdag 19 maart           (Haelen)               Dieteren

april 2019

Dinsdag 2 april               (Hunsel)               Bodden

Dinsdag 16 april             (Haelen)               Lipsch

mei 2019

Dinsdag 7 mei                (Hunsel)               Berkemeijer

Dinsdag 28 mei              (Haelen)               Dieteren (21-05=bedevaart)

juni 2019

Dinsdag 4 juni               (Hunsel)               Bodden

Dinsdag 18 juni              (Haelen)               Vankan


Data Bijbelavond in het 1e halfjaar van 2019

2019

Noteer deze data goed in uw agenda, want de Bijbelgespreksavond vindt niet altijd automatisch op de laatste dinsdag van de maand plaats.

2019

Schema Bijbelavonden 2019

 • 29 januari Neer:

1e lezing van de 4e zondag door het jaar C: Jer. 1, 1-19  De roeping van de profeet Jeremia

 • 26 februari Haelen:

Evangelie van de 8e zndg door het jaar C: Lc. 6 39-46  Oordeelt niet

 • 26 maart Neer:

1e lezing van de 3e zndg. in de 40-dagentijd jaar C: Ex. 3,1-22  De openbaring van God

 • 30 april Haelen:

Evangelie van de 3e zndg. van Pasen jaar C: Joh. 21, 1-19

 • 28 mei Neer:

Evangelie van Hemelvaartsdag jaar C: Lc. 24, 44-53

 • 25 juni Haelen:

2e lezing van Sacramentsdag: 1 Kor. 11, 17-34 De Maaltijd des Heren

 

Laten we, er samen naar streven, dat we iedere avond, echt om 20.00 uur kunnen beginnen, zodat we om 21.30 uur de avond kunnen sluiten.

Hopend, jullie allen zoveel mogelijk op deze avonden te mogen begroeten,

Groet ik jullie allen

Pastoor Constantijn Dieteren.

 


Tarieven van 2019-2020 Cluster Buggenum-Haelen- Horn-Nunhem

Vieringen zaterdag en zondag:

 • In alle clusterparochies:  € 27,50

Door de week:

 • In alle clusterparochies:  € 12,50

Servaaskapel in de zomermaanden:

 • Alleen in Nunhem: €  10,-

Stichtingen: Gestichte Jaardienst:

 • Eenvoudige leesmis door de week   5 jaar: alle parochies € 62,50
 • Eenvoudige leesmis door de week 10 jaar: alle parochies € 125,-
 • Eenvoudige leesmis door de week 20 jaar: alle parochies € 250,-

Eucharistieviering:

Op zaterdag en op zon- en feestdagen:

 • Voor   5 jaar: alle parochies €  137,50
 • Voor 10 jaar: alle parochies €  275,-   
 • Voor 20 jaar: alle parochies €  550,- 

Jubileummis: die niet tijdens de regulier zaterdag- of zondagmissen worden gehouden:

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  275,- 
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Huwelijksmis:  (trouwgeld)

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende   deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  440,-
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Doopviering: parochianen ongeacht gezinsbijdrage:

 • Kerk: alle parochies € 35,-
 • Kapel: Odakapel Haelen € 25,00 + € 35,00 Parochie Haelen
 • Kapel: in de overige parochies € 50,-

1e H. Communie:  per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 25,-

H. Vormsel: per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 15,-

Begrafenismis:  (rouwgeld)

Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies € 440,- ) GEEN  kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage 

Avondmis/herdenking/ avondwake (zonder uitvaartmis de dag daarna): extra dienst

 • Alle parochies:  € 440,-  opm. A

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies €  440,-  opm. A

 

Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies: €  440,-

Avondmis / herdenking / avondwake:

 • alle parochies: € 440,-

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies: €  440,-

Zeswekendienst:

 • Alle parochies: €  27,50 

Organist / Koor:

 • Alle parochies: € 50,- / € 50,-

Begeleiding in crematorium met kerkdienst:

 • Alle parochies: € 450,-

Begeleiding in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst:

 • Alle parochies: €  60,-

Crematorium of begraafplaats elders: alle parochies: €  60,-

Opmerking A:  Met degenen die de laatste vier jaren een kerkelijke bijdrage hebben betaald, wordt dit bedrag verrekend (afgetrokken van) met de kosten voor een jubileummis, huwelijksmis en een uitvaartmis. Dit in tegenstelling tot degenen, die geen kerkelijke bijdrage hebben betaald. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, dat iedere parochie een andere keus moet maken voor de berekening. Iedere parochie zal naar eigen bevinden van zaken handelen.


webdesign horvers.net