Drop Down Menu

Actie verlichting torenuurwerk

Nieuws

Het worden geen zwarte cijfers in 2018
Lees meer >>>
Kerkbalans clusterparochies
Lees meer >>>
Je moet het maar weten:
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Dinsdag 20-11-2018
09.00 uur

Eucharistieviering
in de dagkerk
Zondag 25-11-2018
11.00 uur

Eucharistieviering
34e zondag door het jaar. Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal Ev: Joh. 18, 33-37
Lees meer >>>
Dinsdag 27-11-2018
20.00 uur

Neer Parochiecentrum
Lees meer >>>

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hierOverzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Nunhem

Nieuws

Het worden geen zwarte cijfers in 2018

Horn: In mijn 10e jaar als penningmeester heb ik het nog niet meegemaakt dat we zoals in dit jaar zo diep in de rode cijfers terecht komen. Ik hoop niet dat dit een voorbode is voor de verdere afkalving van ons vermogen, echter dat het om een incidentele zaak gaat. Waar wringt de schoen, in eerste instantie zit het in het reguliere onderhoud van ons verwarmingssysteem. Ten tweede krijgen we het vooralsnog niet voor elkaar om de stookkosten te verlagen, een lichtpuntje is hier in aantocht. We gaan de maanden januari en februari de diensten zo inrichten dat we (veel) minder gas verbruiken. Saillant detail, het vorig jaar verbruikten wij in de tweede week van januari bijna 1000m3 gas. Ten derde, hopelijk incidenteel, is onze kerk beroofd, door het lood aan onze dakpartijen  weg te halen. Een niet verzekerde schade van bijna € 2500,00. Positief valt gelukkig wel te vermelden dat de gezinsbijdrage op niveau  blijven, echter de inkomsten uit speciale diensten zoals uitvaarten en huwelijken blijven ver achter. Zoals het er nu naar uitziet blijven de collecten en stipendia ook op niveau. Dus dit is een opsteker voor ons en voor U als parochiaan, aan jullie ligt het niet. Dit jaar zijn we wel geconfronteerd met een eenmalige extra kostenpost, de verhuizing van onze pastoor. Door het feit dat onze parochie de meeste inkomsten heeft moesten we voor de verhuizing ook het meeste bijbetalen. Dit zal het volgend jaar voor ons ook ten voordele uitkomen in de lagere huisvestingskosten en lagere inkomsten belasting voor de priester (die we tenslotte gezamenlijk moeten betalen).       

Al met al toch een zorgelijke situatie.  

In het ongunstigste geval moeten we dit jaar een tekort schrijven van rond de € 10.000,00. We naderen het einde van het jaar, we verwachten nog enige positieve inkomsten en hopen dat eenieder die zijn kerkbijdrage nog dient over te maken ons niet zal vergeten. Wij als kerngroep en kerkbestuur zullen er alles aandoen om onze kerk open te houden voor u als parochiaan. Wij zullen er echter niet aan ontkomen om zware beslissingen te moeten nemen in ons cluster, voor het behoud van onze kerkgemeenschappen.   
Penningmeester Louis Vermeulen

 


Kerkbalans clusterparochies

Kerk, daar sta je met je deuren open. Wagenwijd.

Voor wie trouwen, dopen, vieren, rouwen;

voor wie maar wil luisteren naar een woord dat verheft,

naar een onbeduidend verhaal van een naaste om een praatje verlegen. Een plek waar we de verbondenheid met elkaar vieren.                                                   

Kerk, blijf daar staan. Ik geef om de plek die je biedt.

Waardeert u de kerk en het werk van onze parochie? Steun ons dan en geef aan de Actie Kerkbalans. Als een extra cadeautje in deze Sinterklaastijd of Kersttijd misschien?
De parochie is ANBI-erkend. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Uw bijdrage aan onze parochies zijn zeer welkom. De rekeningnummers vindt u in de kop van de Kerkberichten in de HBN Koerier en 't Bleadje.

HELP ONS MET UW BIJDRAGE  UIT DE RODE CIJFERS.  Alvast bedankt.


Je moet het maar weten:

Het einde van het kerkelijk jaar

Het jaar loopt ten einde. Niet alleen het kalenderjaar, maar ook het kerkelijk jaar. Dat is zelfs een maand eerder afgelopen. Op zondag 25 november vieren we in de liturgie de ‘34e zondag door het jaar’. Dat is meteen de laatste zondag van de kerkelijke kalender. Op die dag wordt het Hoogfeest van Christus Koning gevierd.

Een week later is de eerste zondag van de Advent. Dat is meteen het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Vooruitlopend op de geboorte van Christus begint de kerk elk jaar in de Advent opnieuw te tellen. Het jaar wordt daarna verdeeld in drie zogeheten ‘sterke tijden’ en de ‘tijd door het jaar’. De sterke tijden zijn: Advent, 40-Dagentijd (vasten) en de Paastijd (van Pasen tot Pinksteren). Op alle andere zondagen daaromheen telt de kerkelijke kalender steeds de ‘zondagen door het jaar’.

Bij het begin van een nieuw kerkelijk jaar begint ook een heel nieuwe cyclus van lezingen in de zondagse eucharistievieringen. In 2018 werd op de zondagen door het jaar hoofdzakelijk uit het Marcusevangelie gelezen (jaar B). Komend jaar (C) staat het evangelie van Lucas centraal.


Ceciliavieringen in onze clusterparochies.

November, van oudsher de maand van de patrones van de muziek en de zang: de H. Cecilia.

In deze maand vieren de meeste muziekgezelschappen en koren het Ceciliafeest. Een gezellig samenzijn na weer een heel jaar lang inzet, als dank en om de onderlinge band te versterken. In onze parochies traditiegetrouw, ( en gelukkig nog) beginnend met een Eucharistieviering in de kerk. Zo vieren het Ceciliafeest op:

Zaterdag 17 nov: Harmonie De Drie Horens in Horn en Muziekvereniging Nunhem.

Zaterdag 24 nov: Harmonie Philomena te Haelen

Zondag 25 november: gezamenlijke kerkkoren van Buggenum-Haelen-Horn in Horn

Wij wensen allen een mooie en gezellige Ceciliaviering toe.


Zin-vol Zinvol Zuid-Afrika

‘As jy snags nie kan slaap nie, moet nie die skape tel nie, praat met die HERDER’                            

Als je ’s nachts niet kunt slapen, moet je niet de schapen tellen, maar praten met de HERDER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Clusterviering en nieuw Martinusbeeltenis

Horn: Jl. zondag 11 november vierden we in de Horner parochiekerk de H. Mis voor de vier clusterparochies. Een Eucharistieviering die jaarlijks in één van de parochies gevierd wordt. Elke parochie is vertegenwoordigd door b.v. acolieten, misdienaars, lectoren en zeer belangrijk de gezamenlijke koren. Zo ook in 2018. De koren van Buggenum-Haelen en Horn en de Schola verzorgden de vaste gezangen en de liederen, waarvan er een aantal samen met de aanwezige kerkgangers gezongen werden. Men zong de sterren van de hemel. Op deze feestdag van St. Martinus, patroon van de parochie Horn, werd tijdens de H. Mis het prachtige kunstwerk, vervaardigd door Jan Vesters, onthuld. Voorstellend St. Martinus te paard die zijn mantel deelt met de bedelaar. Een bijzondere aanwinst voor onze kerk, waar we Jan zeer dankbaar voor zijn. Aan het einde van de viering werd pastoor Dieteren toegesproken door de penningmeester en tevens acoliet Louis Vermeulen. Hij memoreerde aan en feliciteerde namens alle aanwezigen met het feit dat onze pastoor op de dag af 11 jaar de HERDER is van de 4 parochies Buggenum-Haelen- Horn en Nunhem en sinds ruim een jaar ook aan het hoofd staat van de overige drie parochies in ons cluster KANA, t.w. Heibloem Neer en Roggel.

Alle dank aan de werkgroep en aan iedereen voor alle inzet om deze clustermis te doen slagen.

We mogen terugkijken op een mooie, inspirerende viering.


Stopbord

Bij de vele bekende uitspraken van Toon Hermans is er een die nog steeds van toepassing is. Hij zei namelijk: “We leven in het tijdperk van vrouw Holle”.  Alsmaar doorhollen. De gemiddelde levensduur is langer dan ooit. We hebben meer apparaten dan alle generaties voor ons  en we moeten toch  langer doorwerken om onze economie op gang te houden. In onze gezinnen moeten de ouders beiden werken om een goed bestaan op te kunnen bouwen en een goede toekomst voor de kinderen. De mens dreigt de slaaf te worden van eigen vooruitgang en succes. Een verhaaltje. Jan zat op zijn vaste stek aan de waterkant en was aan het vissen.
Voorbijganger: “Je hebt nogal geluk, zie ik. Koop een bootje dan vang je nog meer en kun je verkopen.” Er kwam een bootje en later nog een groter bootje.  En maar werken.

Andere voorbijganger: “Wat doe je als je klaar bent met werken?”. Antwoord:” Dan ga ik aan de kant zitten”. 

God heeft ooit een stopbord voor mensen neergezet, via Mozes. Een van de Tien Geboden zegt: mens, stop eens even. Je werkt om te leven en niet andersom. Sta eens stil bij waar je vandaan komt en waar je naar toe gaat. Daarom moet de 7e dag heilig zijn. De samenkomst rond het altaar met Jezus in ons midden is zo heilzaam voor wie durft te geloven dat het bevrijdend kan zijn om even eens alles stop te zetten en het leven met God en elkaar in dankbaarheid te vieren.

René H.M. Maessen pastoor -deken


Data Bijbelavond in het 2e halfjaar van 2018

2018

Noteer deze data goed in uw agenda, want de Bijbelgespreksavond vindt niet altijd automatisch op de laatste dinsdag van de maand plaats.

2018

 • 27 nov. Neer: Joh. 19, 25-37 Jezus Sterft aan het kruis. Hoogfeest van Christus                                                                                                                   Koning
 • 11 dec. Haelen: Genesis 3, 1-23 De zondeval. 1e lezing van 8 dec. Hoogfeest                                                                              van Maria onbevlekt ontvangen

Laten we, er samen naar streven, dat we iedere avond, echt om 20.00 uur kunnen beginnen, zodat we om 21.30 uur de avond kunnen sluiten.

Hopend, jullie allen zoveel mogelijk op deze avonden te mogen begroeten,

Groet ik jullie allen

Pastoor Constantijn Dieteren.

 


Gezamenlijke Doopvoorbereidingsavonden 2e halfjaar 2018

Doopvoorbereidingsavonden  2018

Week 1 Hunsel,   week 3 Haelen    Locaties: Parochiecentrum gelegen naast de kerk

Tijdstip: van 20.00 u. – 21.00 u.

Contactpersoon Haelen:

Marrije Vos, 592077 / 06-49872802                     

Contactpersoon Hunsel:

Mariëlle Aendenromer, 563199

Alleen op de dinsdagavond

i.v.m. aanmelding a.u.b. aangeven voor welke parochie u kiest

Nieuw schema 2018 2e halfjaar

Tijdens de vakantiemaanden zijn er geen voorbereidingbijeenkomsten

2018

Juli 2018  +

Augustus 2018  GEEN voorbereidingsavonden

November 2018:

Dinsdag 20 november                             Haelen                     Vankan

December 2018:

Dinsdag 04 december                             Hunsel                     Berkemeijer

Dinsdag 18 december                             Haelen:                   Dieteren


Oproep" Kort éénmalig project

Horn: Heeft u misschien altijd al willen zingen in koorverband? Maar het is er nooit van gekomen vwg. kleine kinderen, ‘n drukke baan, te belastend of gewoon omdat u de beslissing steeds uitstelde?

Dan is er nu de unieke gelegenheid om daar iets aan te doen. Wij, kerkkoor St. Martinus Horn, willen in de aanloop naar Kerstmis starten met een kortdurend project voor de nachtmis op Kerstavond, 24 december om 21.00 u. in de parochiekerk.

Het project ‘Samen zingen’. Wij houden repetitie op elke woensdagmorgen van 10.30 u. tot 12.00 u. in de dagkerk van onze St. Martinuskerk. In totaal zijn er vijf repetities.
Proef de sfeer en de voldoening van het actief en samen verzorgen van een van de mooiste vieringen van het jaar.   

Iedereen, dames en heren, zijn hartelijk welkom. Kom ons ondersteunen en zing met ons mee. Wij hopen dat we u mogen begroeten.


Aangepast H. Missenschema in Januari en Februari 2019

De winter staat voor de deur en mét de winter de kou en de noodzaak onze kerken te verwarmen. Vanwege het torenhoge gasverbruik en de daarmee samenhangende evenredig hoge kosten, ziet het kerkbestuur zich genoodzaakt tijdens de koudste maanden van het jaar, januari en februari, minder Eucharistievieringen te gaan houden. Deze beslissing is genomen om die kosten enigszins beheersbaar te houden. Dat betekent: i.pl.v. 4 H. Missen per weekeinde, zoals het nu is, 2 Eucharistievieringen per weekeinde.

Één op zaterdag en één op zondag, afwisselend in één van de parochies.                                 

U kunt er op rekenen dat aan iedereen, tijdens dit aangepaste rooster, de mogelijkheid geboden wordt een H. Mis bij te wonen op de zaterdag of de zondag, zij het buiten uw eigen parochie. Ook  met visie naar de toekomst zal het zeker meer voorkomen dat er  gemeenschappelijke vieringen gaan plaatsvinden.

Mochten er problemen zijn met vervoer naar een andere parochie om de eucharistieviering bij te wonen, dan kunt u dat melden bij uw eigen parochiecentrum. Er wordt dan voor vervoer gezorgd.

Het aangepaste rooster gaat in op zaterdag 12 januari a.s.

T.z.t. houden wij u nauwkeurig op de hoogte van het schema, waar u in het weekeinde een H. Mis kunt bijwonen in één van de clusterparochies.
Wij hopen zeer dat u begrip op kunt brengen voor deze keuze.

         


Tarieven van 2018-2019 Cluster Buggenum-Haelen- Horn-Nunhem

Vieringen zaterdag en zondag:

 • In alle clusterparochies:  € 27,50

Door de week:

 • In alle clusterparochies:  € 12,50

Servaaskapel in de zomermaanden:

 • Alleen in Nunhem: €  10,-

Stichtingen: Gestichte Jaardienst:

 • Eenvoudige leesmis door de week   5 jaar: alle parochies € 62,50
 • Eenvoudige leesmis door de week 10 jaar: alle parochies € 125,-
 • Eenvoudige leesmis door de week 20 jaar: alle parochies € 250,-

Eucharistieviering:

Op zaterdag en op zon- en feestdagen:

 • Voor   5 jaar: alle parochies €  137,50
 • Voor 10 jaar: alle parochies €  275,-   
 • Voor 20 jaar: alle parochies €  550,- 

Jubileummis: die niet tijdens de regulier zaterdag- of zondagmissen worden gehouden:

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  275,- 
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Huwelijksmis:  (trouwgeld)

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende   deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  440,-
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Doopviering: parochianen ongeacht gezinsbijdrage:

 • Kerk: alle parochies € 35,-
 • Kapel: Odakapel Haelen € 25,00 + € 35,00 Parochie Haelen
 • Kapel: in de overige parochies € 50,-

1e H. Communie:  per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 25,-

H. Vormsel: per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 15,-

Begrafenismis:  (rouwgeld)

Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies € 440,- ) GEEN  kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage 

Avondmis/herdenking/ avondwake (zonder uitvaartmis de dag daarna): extra dienst

 • Alle parochies:  € 440,-  opm. A

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies €  440,-  opm. A

 

Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies: €  440,-

Avondmis / herdenking / avondwake:

 • alle parochies: € 440,-

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies: €  440,-

Zeswekendienst:

 • Alle parochies: €  27,50 

Organist / Koor:

 • Alle parochies: € 50,- / € 50,-

Begeleiding in crematorium met kerkdienst:

 • Alle parochies: € 450,-

Begeleiding in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst:

 • Alle parochies: €  60,-

Crematorium of begraafplaats elders: alle parochies: €  60,-

Opmerking A:  Met degenen die de laatste vier jaren een kerkelijke bijdrage hebben betaald, wordt dit bedrag verrekend (afgetrokken van) met de kosten voor een jubileummis, huwelijksmis en een uitvaartmis. Dit in tegenstelling tot degenen, die geen kerkelijke bijdrage hebben betaald. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, dat iedere parochie een andere keus moet maken voor de berekening. Iedere parochie zal naar eigen bevinden van zaken handelen.


Belangrijke data op een rij

Ceciliaviering Harmonie De Drie Horens en t.g.v. de najaarsveragdering van Schutterij

                                                                                                                              St. Martinus:

Horn:           zaterdag 17 november 17.45 u.

Ceciliaviering Kerkkoren: Buggenum Haelen Horn

Horn:           zondag 25 november 11.00 u.

Kerstmis:    maandag 24 december 19.00 u. Gezinsmis

                    maandag 24 december 21.00 u. Nachtmis                             

                    woensdag 26 december 11.00 u.

Oud-jaar:   

Horn:            maandag 31 dec. 18.00 u

Nieuwjaar:  2019

Buggenum:   dinsdag 01 januari 11.00 u.

Doop-dankviering: 2019

Haelen:        zondag 13 januari 11.00 u.

Horn:           zondag 03 februari 11.00 u.

H. Vormsel: 2019

Horn:           vrijdag 15 maart 19.00 u.

Haelen:        vrijdag 22 maart 19.00 u.

Solidariteitsmaaltijd MOV: 2019

Buggenum:   vrijdag 29 maart 19.00 u.

Hoogfeest van Pasen: 2019

Horn:           zondag 21 april 11.00 u.

Presentatie 1e H. Communie:

Haelen:        zaterdag 16 maart 18.00 u.

Horn:           zaterdag 23 maart 17.45 u.

Eerste H. Communie: 2019

Haelen:        zondag 19 mei 11.00 u.

Horn:           donderdag Hemelvaartsdag 30 mei 10.30 u.

Dankviering Communicanten:

Haelen:       zondag 23 juni 10.00 u. Magdalenahof tevens sacramentsprocessie 

Horn:          zaterdag 29 juni 17.45 u.


webdesign horvers.net