Drop Down Menu

Actie verlichting torenuurwerk

Nieuws

Vertrektijden en Opstapplaatsen dekenale bedevaart op 21 mei a.s.
Lees meer >>>
Dodenherdenking 4 mei
Lees meer >>>
Opbrengst VastenAktie 2019 van Horn
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Dinsdag 21-5-2019
000 uur

Dinsdag 21 mei Dekenale bedevaart naar Den Bosch
Lees meer >>>
Dinsdag 21-5-2019
20.00 uur

Parochiecentrum Haelen
Lees meer >>>
Zaterdag 25-5-2019
17.45 uur

Eucharistieviering
vooravond van de 6e zondag van Pasen Ev: Joh. 14, 23-29
Lees meer >>>

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hierOverzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Nunhem

Nieuws

Vertrektijden en Opstapplaatsen dekenale bedevaart op 21 mei a.s.

Cluster Kana bus 2

8:30 u. Haelen, kerk, Raadhuisplein 

8:35 u. Buggenum, Rest. Oppeberg, Bergstraat

 

Cluster Kana Horn bus 3 van cluster Tabor:

8.40 u. Horn, van Horneplein


Dodenherdenking 4 mei

Haelen en Horn herdachten tijdens een stijlvolle dienst de slachtoffers die hun leven gaven voor onze vrijheid tijdens de 2e wereldoorlog 1940-1945. Ook de mannen, vrouwen en kinderen die stierven in de nadagen van de oorlog in voormalig Nederlands Indië, van de gewapende conflicten in Libanon, Bosnië en  Afghanistan.  En met name de slachtoffers uit onze eigen parochies, die stierven als gevolg van oorlogsgeweld. Een viering van respect en dankbaarheid. In Haelen stond men stil bij twee oorlogsgraven waarvoor speciaal aandacht werd gevraagd. En ook op deze avond werd men zich er weer van bewust wat een waardevol en kostbaar goed het is om in vrede te kunnen leven.     


Opbrengst VastenAktie 2019 van Horn

Horn:  Het resultaat van de vastenactie 2019 is bekend. Na alle tellingen is het een zeer positief resultaat geworden. nl: Collectebus in de kerk  €  260,00 overboekingen: € 100,00 + opdracht €30,00 + de Goede Doelen Actie  € 769,22 geeft een prachtige opbrengst van € 1159,22. Alle dank aan alle gulle gevers.


Bijbel - gespreksgroep cluster Kana

Niet aan de hand van een cursus maar door een maandelijkse verdiepingsavond gaan wij nader in op de verhalen uit de Bijbel.
Zoeken naar de betekenis daarvan.
Op 31 januari 2012 zijn wij gestart met een Bijbel- gespreksgroep. Nu, zeven jaar later, is het nog steeds boeiend en leerzaam.
Daarbij is iedereen: Jong en oud, of je nu lector bent, vrijwilliger in de parochie, katholiek of niet. Iedereen maar dan ook echt iedereen, van harte welkom. Wat is de bedoeling: Aan de hand van een klein stukje uit de Bijbel, meestal het evangelieverhaal van de komende zondag, volgt een verdieping,  concretisering en uitwisseling van gedachten. De verdieping en het gesprek vinden plaats aan de hand van b.v. de volgende vragen: Wat is de inhoud? Wat is de achtergrond van de vele boeiende maar soms gecompliceerde verhalen in de bijbel? Hoe moeten wij deze verhalen interpreteren, wat wordt er mee bedoeld? En wat kan de betekenis ervan zijn voor mensen van hier en nu? Met andere woorden: aan de hand van een concreet Bijbelverhaal proberen we, door middel van onderling gesprek en verdieping, de betekenis ervan voor onze tijd, toegankelijk te maken. De bijeenkomsten vinden plaats op de dinsdagavond, éénmaal in de maand.

De avonden worden afwisselend gehouden in het parochiecentrum van Haelen en Neer, beide gelegen naast de kerk. Deelname is gratis. Gespreksleider : Pastoor Constantijn Dieteren.
U kunt zich altijd opgeven bij:

Mia Graef  tel:856660 of mail: marie.sef@home.nl

Loop eens binnen. U bent van harte welkom en het is vrijblijvend. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 28 mei in het parochiecentrum te Neer.


H. Missen in de Meimaand -Mariamaand door de week

De Meimaand- Mariamaand is weer begonnen. De maand die volgens traditie is gewijd aan Maria.

Daarmee begonnen ook weer de ‘door de week’ H. Missen in Buggenum Haelen en Horn bij de diverse kapelletjes toegewijd aan Maria.

Hierbij een overzicht voor de komende weken:

Haelen en Buggenum: Donderdag  17 mei; 23 mei; + 30 mei alleen in Buggenum

Buggenum: Mariakapel om 07.00 u

Haelen: Fatimakapel om 19.00 u.

De H. Mis op de donderdagmorgen in Haelen komt daarmee in de meimaand te vervallen

Horn: dinsdag 14 mei; Maandag; let op: 20 mei; Dinsdag 28 mei;

om 09.00 u. Mariakapel

Marialof als afsluiting van de meimaand op 26 mei om 16.00 u. in de Parochiekerk in 
                                                                                                                                       Horn.


Zin-vol Zinvol

‘‘Als een zorg te klein is om haar tot een gebed te maken, is ze ook te klein om tot een last te zijn.’’

 


Wijziging in Koerier en t Blaedje

Steeds meer gezinnen ontvangen de HBN Koerier of ’t Blaedje pas op de donderdag.
Dat is storend voor de berichtgeving betreffende de woensdag en de donderdag.

Daarom is in overleg besloten de berichten vanaf de komende week te beginnen op de vrijdag. Dus van vrijdag t/m donderdag.
Op deze manier blijft u goed en tijdig geïnformeerd over het missenschema en alle voorkomende belangrijke wetenswaardigheden in uw parochie.

De aanlevertijden voor de berichten veranderen echter niet. Wij vragen uw begrip voor deze beslissing.


Belangrijke data op een rij

2019

Eerste H. Communie: 2019

Horn:            zondag 12 mei 12.30 u. Parochiekerk Leerlingen van de Latatsteschool

Haelen:        zondag 19 mei 11.00 u.

Horn:           donderdag Hemelvaartsdag 30 mei 10.30 u.

Dankviering Communicanten:

Haelen:       zondag 23 juni 10.00 u. Magdalenahof tevens sacramentsprocessie 

Horn:          zaterdag 29 juni 17.45 u.


Eerste H. Communie

Horn: Op donderdag 30 mei ontvangen acht kinderen van groep 4 van bs. De Mussenberg hun eerste H.Communie tijdens de pl. Eucharistieviering om 10.30 u. (let op de tijd).
Vanaf 09.00 u. worden bij het kasteel foto’s gemaakt. Om 10.15 u. vertrekt de stoet van communicantjes en familie, begeleid door Schutterij St. Martinus en Harmonie De Drie Horens, naar de kerk waar om 10.30 u. de H. Mis begint.

Dit jaar ontvangen de H. Communie voor het eerst:

 • Kane Bongaerts;
 • Jara Diederen;
 • Evi Kanters;  
 • Lucas Kessels;
 • Sjors Maréchal;               
 • Vanessa Nasuuna;
 • Lennon Smeets;
 • Nico Stammen

Vanaf deze plaats heel hartelijk Proficiat en Gods zegen voor jullie en voor jullie familie. Wij wensen jullie en hele mooie dag toe.


Bloemen voor Maria

Horn: Alles bloeit overvloedig. Het groen is nooit mooier groen dan in de meimaand. De bloemen zijn nooit zo fris en kleurrijk als in deze maand.

In de meimaand,  maar niet alleen in de meimaand, staat Maria centraal. Immers ook  in de zomer, de herfst en de wintermaanden leggen wij bij Maria onze gebeden en onze vragen neer. Wij willen haar beeltenis graag omringen met bloemen, uit dankbaarheid of om een andere voor ons belangrijke reden. Bloemen uit de tuin, een veldboeket of een geldelijke bijdrage, het is allemaal welkom. We  nemen het graag in ontvangst tijdens de openingsuren van het parochiecentrum. Uw geldelijke bijdrage kunt u in de brievenbus van het parochiecentrum deponeren. Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen? Alvast dank u wel.


Doopvoorbereidingsavonden

Doopvoorbereidingsavonden januari t/m juni 2019

Week 1 Hunsel, week 3 Haelen

Tijdstip: van 20.00 uur tot 21.00 uur

Contactpersoon Haelen:                                                        Contactpersoon Hunsel:

Marrije Vos 592077                                                               Marielle Aendenromer

06 49872802                                                                        563199

mei 2019

Dinsdag 21 mei              (Haelen)               Dieteren

juni 2019

Dinsdag 4 juni               (Hunsel)               Bodden

Dinsdag 18 juni              (Haelen)               Vankan


Meimaand-Mariamaand

De Meimaand- Mariamaand loopt alweer ten einde. De maand die volgens traditie is gewijd aan Maria.

En ook aan de door de weekse H. Missen bij de diverse Mariakapellen zijn bijna voor een jaar voorbij. Hierbij een laatste overzicht:

Haelen en Buggenum: 30 mei alleen in Buggenum

Buggenum: Mariakapel om 07.00 u

Horn: Dinsdag 28 mei om 09.00 u. Mariakapel

Marialof als afsluiting van de meimaand op 26 mei om 16.00 u. in de Parochiekerk  in Horn

**Tevens willen wij er u alvast op attenderen dat op zaterdag 22 juni a.s. om 17.45 de H. Mis wordt gevierd bij de Mariakapel op de hoek Beurik /Posthuisweg. Een feestelijke viering ter gedachtenis dat het 80 jaar geleden is dat de Horner bevolking plechtig werd toegewijd aan Maria.**                                 


Data Bijbelavond in het 1e halfjaar van 2019

2019

Noteer deze data goed in uw agenda, want de Bijbelgespreksavond vindt niet altijd automatisch op de laatste dinsdag van de maand plaats.

2019

Schema Bijbelavonden 2019

 • 28 mei Neer:

Evangelie van Hemelvaartsdag jaar C: Lc. 24, 44-53

 • 25 juni Haelen:

2e lezing van Sacramentsdag: 1 Kor. 11, 17-34 De Maaltijd des Heren

 

Laten we, er samen naar streven, dat we iedere avond, echt om 20.00 uur kunnen beginnen, zodat we om 21.30 uur de avond kunnen sluiten.

Hopend, jullie allen zoveel mogelijk op deze avonden te mogen begroeten,

Groet ik jullie allen

Pastoor Constantijn Dieteren.

 


Tarieven van 2019-2020 Cluster Buggenum-Haelen- Horn-Nunhem

Vieringen zaterdag en zondag:

 • In alle clusterparochies:  € 27,50

Door de week:

 • In alle clusterparochies:  € 12,50

Servaaskapel in de zomermaanden:

 • Alleen in Nunhem: €  10,-

Stichtingen: Gestichte Jaardienst:

 • Eenvoudige leesmis door de week   5 jaar: alle parochies € 62,50
 • Eenvoudige leesmis door de week 10 jaar: alle parochies € 125,-
 • Eenvoudige leesmis door de week 20 jaar: alle parochies € 250,-

Eucharistieviering:

Op zaterdag en op zon- en feestdagen:

 • Voor   5 jaar: alle parochies €  137,50
 • Voor 10 jaar: alle parochies €  275,-   
 • Voor 20 jaar: alle parochies €  550,- 

Jubileummis: die niet tijdens de regulier zaterdag- of zondagmissen worden gehouden:

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  275,- 
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Huwelijksmis:  (trouwgeld)

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende   deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  440,-
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Doopviering: parochianen ongeacht gezinsbijdrage:

 • Kerk: alle parochies € 35,-
 • Kapel: Odakapel Haelen € 25,00 + € 35,00 Parochie Haelen
 • Kapel: in de overige parochies € 50,-

1e H. Communie:  per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 25,-

H. Vormsel: per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 15,-

Begrafenismis:  (rouwgeld)

Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies € 440,- ) GEEN  kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage 

Avondmis/herdenking/ avondwake (zonder uitvaartmis de dag daarna): extra dienst

 • Alle parochies:  € 440,-  opm. A

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies €  440,-  opm. A

 

Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies: €  440,-

Avondmis / herdenking / avondwake:

 • alle parochies: € 440,-

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies: €  440,-

Zeswekendienst:

 • Alle parochies: €  27,50 

Organist / Koor:

 • Alle parochies: € 50,- / € 50,-

Begeleiding in crematorium met kerkdienst:

 • Alle parochies: € 450,-

Begeleiding in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst:

 • Alle parochies: €  60,-

Crematorium of begraafplaats elders: alle parochies: €  60,-

Opmerking A:  Met degenen die de laatste vier jaren een kerkelijke bijdrage hebben betaald, wordt dit bedrag verrekend (afgetrokken van) met de kosten voor een jubileummis, huwelijksmis en een uitvaartmis. Dit in tegenstelling tot degenen, die geen kerkelijke bijdrage hebben betaald. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, dat iedere parochie een andere keus moet maken voor de berekening. Iedere parochie zal naar eigen bevinden van zaken handelen.


webdesign horvers.net