Drop Down Menu

Actie verlichting torenuurwerk

Nieuws

Gebed tot St. Christoffel patroonheilige van o.a. reizigers 24 juli
Lees meer >>>
Zegenwens voor onderweg
Lees meer >>>
Zin-vol Zinvol
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Dinsdag 23-7-2019
09.00 uur

Eucharistieviering
in de dagkerk
Lees meer >>>
Zaterdag 27-7-2019
18.45 uur

Eucharistieviering
Parochiekerk Horn Zalige Titus Brandsma martelaar. Tevens vooravond van de 17e zondag door het jaar
Lees meer >>>
Zondag 28-7-2019
09.30 uur

Eucharistieviering
Buggenum: Parochiekerk 17e zondag door het jaar Ev: Lc. 11, 1-13
Lees meer >>>

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hierOverzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Nunhem

Nieuws

Gebed tot St. Christoffel patroonheilige van o.a. reizigers 24 juli

Heilige Christoffel, de gelovigen roepen u aan tegen onweer, pest, besmetting en ook om ongelukken te voorkomen op hun reizen. Kom ons te hulp in al onze nood en moeilijkheden, zowel materiële als geestelijke en morele. Bescherm ons tegen zware ziekten en besmetting. Bescherm ons op al onze verplaatsingen en reizen. Heilige Christoffel, help met uw voorspraak en steun degenen die getroffen zijn door ongelukken onderweg. Wees onze beschermer, onze voorspreker als we beginnen aan de grote reis van de aarde naar de eeuwigheid. Heilige Christoffel We stellen ons vertrouwen in U.                             


Zegenwens voor onderweg

Laat de zon u zegenen met haar milde stralen,
zij moge u helen, licht zijn op uw wegen,
uw hart verwarmen en bij ontij een regenboog spannen
aan uw horizon.


Zin-vol Zinvol

‘‘Hoe weinig begrijpen we van de weg van een ander, als we enkel vergelijken met ons eigen pad.’’                  


Kerktoren tot oktober ‘tijdloos’.

Horn: Misschien is het u inmiddels opgevallen..
Wanneer u naar de klok zoekt op de kerktoren om te zien hoe laat het is, dan zult u constateren dat de klok verdwenen is. In het kader van de actie “Het is tijd voor verlichting”, die gehouden wordt in verband met de restauratie fase 2 van de verlichting in het uurwerk van de kerktoren van onze kerk, is recentelijk het complete uurwerk van de muren gehaald. Met grote precisie werd het uurwerk op vakkundige wijze gedemonteerd.
Restauratie fase 2 is in gang gezet om het verouderde uurwerk, door de tand des tijds duidelijk zichtbaar aangetast, op te knappen. Deze renovatie neemt de nodige tijd in beslag waardoor u de komende maanden verstoken zult blijven van onze vertrouwde klok op de kerktoren die u ‘bij de tijd houdt’. Tijdens de grote boekenmarkt die op 12 en 13 oktober a.s. zal worden gehouden t.b.v. de financiering van deze renovatie, hopen we het vernieuwde uurwerk op onze kerktoren aan u allen te kunnen presenteren!

Tot die tijd is onze kerktoren helaas ‘tijdloos’…

We houden u op de hoogte…!                 


Bijbel - gespreksgroep cluster Kana

Niet aan de hand van een cursus maar door een maandelijkse verdiepingsavond gaan wij nader in op de verhalen uit de Bijbel.
Zoeken naar de betekenis daarvan.
Op 31 januari 2012 zijn wij gestart met een Bijbel- gespreksgroep. Nu, zeven jaar later, is het nog steeds boeiend en leerzaam.
Daarbij is iedereen: Jong en oud, of je nu lector bent, vrijwilliger in de parochie, katholiek of niet. Iedereen maar dan ook echt iedereen, van harte welkom. Wat is de bedoeling: Aan de hand van een klein stukje uit de Bijbel, meestal het evangelieverhaal van de komende zondag, volgt een verdieping,  concretisering en uitwisseling van gedachten. De verdieping en het gesprek vinden plaats aan de hand van b.v. de volgende vragen: Wat is de inhoud? Wat is de achtergrond van de vele boeiende maar soms gecompliceerde verhalen in de bijbel? Hoe moeten wij deze verhalen interpreteren, wat wordt er mee bedoeld? En wat kan de betekenis ervan zijn voor mensen van hier en nu? Met andere woorden: aan de hand van een concreet Bijbelverhaal proberen we, door middel van onderling gesprek en verdieping, de betekenis ervan voor onze tijd, toegankelijk te maken. De bijeenkomsten vinden plaats op de dinsdagavond, éénmaal in de maand.

De avonden worden afwisselend gehouden in het parochiecentrum van Haelen en Neer, beide gelegen naast de kerk. Deelname is gratis. Gespreksleider : Pastoor Constantijn Dieteren.
U kunt zich altijd opgeven bij:

Mia Graef  tel:856660 of mail: marie.sef@home.nl

Loop eens binnen. U bent van harte welkom en het is vrijblijvend. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 30 juli in het parochiecentrum te Haelen.


Van tussen de verhuisdozen Cursiefje Deken Wim Miltenburg fso

Veel dank wil ik uitspreken naar allen die gezorgd hebben voor de bijzonder mooie, warme en sfeervolle installatieplechtigheid zondag 30 juni. Schitterend! Enkele familieleden wisten werkelijk niet wat ze meemaakten. Die inzet en warme betrokkenheid! En ook voor- en nadien heb ik vele reacties gehad. Alle waardering voor uw inzet, betrokkenheid en belangstelling.  Het is me nog niet gelukt ieder te bedanken. Ik zit nu tussen de verhuisdozen. Woensdag 4 juli ben ik van Heerlen naar Thorn verhuisd. Tussen het uitpakken van de dozen door schrijf ik dit artikeltje. Ik wil aangeven dat ik hier graag aan de slag ga, samen met collega-priesters, diaken en de vrijwilligers, die het parochieleven rondom al de kerken van ons parochiecluster Emmaus dragen. De eerste tijd zal een tijd van kennismaken zijn.

Zo'n verhuizing laat iets van het gewone leven zien. Je probeert het zo ordelijk mogelijk te regelen: van te voren aangeven waar wat naar toe moet; weg doen wat niet meer nodig is. En toch, hoe goed je het ook organiseert, op het nieuwe adres zijn er spullen lange tijd onvindbaar - waar is mijn brevier? - of functioneert niet alles zoals je hoopt - waarom doet internet het niet? Dan maar via webmail. Maar in welke doos zit de kabel om de laptop op tijd op te laden om dit artikel überhaupt te kunnen versturen?

Het leven is ook omgaan met het onverwachte. Dan word je inventief en kun je het gewone, het voor ons vanzelfsprekende, weer meer waarderen. Als gelovige mensen weten we ons gedragen door God. En ook als dingen onvindbaar zijn, stemt dat tot dankbaarheid hoe goed we het in feite hebben. En hoe vanzelfsprekend we van alles vinden. Bij het in schemerdonker zoeken tussen de verhuisdozen - de lampen zij nog niet opgehangen - wil ik de dankbaarheid laten overheersen. Het is goed hier te zijn. 

Deken Wim Miltenburg fso


Laatste oproep Lourdesreis

Aan alle Parochies van het Cluster KANA

Op 04 september a.s. vertrekt de bedevaartreis van de parochianen van ons cluster KANA  naar Lourdes, onder begeleiding van de parochiepriesters, pastoor C. Dieteren en kapelaan P. Lipsch. De bedevaart duurt tot 12 september, dan zijn we weer thuis.

Er hebben zich al veel deelnemers aangemeld, maar het kan nog. Voor diegenen die wat meer tijd nodig hadden om te beslissen is er nog gelegenheid om dat te doen, maar de tijd voor de aanmelding alsnog  is beperkt.

U kunt voor aanmelding contact opnemen met mw. Nancy Smeets, Beurik 2a te Horn tel: 581519. Zij is de  coördinator en kan u er alles over vertellen.

 

Vóóraankondiging: Op donderdag 01 augustus is er om 20.00 u. in het parochiecentrum in Haelen, gelegen bij de kerk, een laatste bijeenkomst voor alle deelnemers. Dan kunt u de vragen stellen over zaken die voor u evt. nog onduidelijk zijn. Krijgt u informatie en, indien bekend en mogelijk, worden ook de opstapplaatsen bekend gemaakt.

Wij zien u graag, nieuwe aanmeldingen en mensen die zich al aangemeld hadden Welkom op 01 augustus in Haelen om 20.00 u in het parochiecentrum.


Afsluiting van het repetitieseizoen

Horn: Op vrijdag 12 juli sloot het kerkkoor St. Martinus haar repetitieseizoen af met het jaarlijks dinertje bij hotel De Abdij. Zoals we dat gewend zijn, ook dit jaar weer met een smakelijke maaltijd die met zorg en aandacht was  bereid en een grote portie gezelligheid. Nagenoeg alle leden met hun partners waren van de partij. De voorzitter heette iedereen van harte welkom en dankte voor de grote inzet, van weer een heel jaar lang, verzorgen van de erediensten en het trouw bijwonen van de repetities. Op 14 augustus beginnen de repetities weer en tot dan een mooie en ontspannen vakantie toegewenst.   


Vooraankondiging Kroedwęszegening

Horn: Op zondag 18 augustus a.s. viering van het feest van Maria Tenhemelopneming besteden wij tijdens de plechtige Eucharistieviering extra aandacht aan het feit dat voor de tiende maal het aloude gebruik van de Kroedwês zegening plaatsvindt in onze parochie. Meer daarover kunt u binnenkort lezen.


Overzicht Eucharistievieringen tijdens de vakantie

Neer: Zaterdag 10 augustus 19.00  u. H. Mis in de parochiekerk. Overige clusterparochies GEEN VIERING

Buggenum:

Zaterdag 03 augustus:  GEEN VIERING

Zondag 11 augustus: 09.30 u. Int: jrd. Piet Janssen                 Zang: Schola                                           

Haelen:

Vrijdag 02 augustus: 19.00 u: In De Horst

Zaterdag 03 augustus: 18.00 u: Int.: jrd. Huub Odekerken; Maria Nijssen, ouders G. Nijssen-
                                                      Boumen en familie.         Zang: gemengd koor
Donderdag 08 augustus: 09.00 u. H. Dominicus, stichter  van de Dominicanen

Zondag 11 augustus: GEEN VIERING

Donderdag 15 augustus: 09.00 u. Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.    Samenzang                

Horn:

Vrijdag 02 augustus: 09.30 u. in Daalakkerserf   Int: Angèle van Uden-Linssen; Mia Clout-                                                                                     Bruisten, beide  nms de bewoners

Zondag 04 augustus: GEEN VIERING

Dinsdag 06 augustus: 09.00 u. in de dagkerk. feest  van de Gedaanteverandering van de                                                                                                                                                Heer

Zondag 11 augustus: 11.00 u. Int: jrd. Maria Hintzen- van Oyen; overl. ouders Magnée-van                                                       Voorst tot Voorst; jrd. Harry Vermeulen;             Zang Schola

Dinsdag 13 augustus: 09.00 u. in de dagkerk

 

Nunhem:

Zondag 04 augustus: 9.30 u. Int: voor de zielenrust van Herman Brentjens; voor de                                                                  zielenrust van Gemma Meddens.                            

Woensdag 07 augustus: 9.00 u. in de Servaaskapel Int: Voor de zielenrust van Christine                                                                                              Adams van de Laarschot.

Woensdag 14 augustus 9.00 u. in de Servaaskapel H. Maximiliaan Maria Kolbe
                                                      Int: voor de zielenrust van Christine Adams van de
                                                                                                                      Laarschot


Vakantieschema

Alle parochies: Binnenkort begint voor veel mensen de grote vakantie. Zo ook voor de pastoor en de kapelaan. Dat betekent minder H. Missen in de weekeinden omdat de aanwezige priester dan 7 parochies te bedienen heeft.

Wegens gebrek aan priesters die kunnen vervangen is een vakantieschema opgesteld. Maar geen nood, aan iedereen wordt de mogelijkheid geboden om in het weekeinde, op de zaterdag of de zondag, in een van de clusterparochies een H. Mis bij te wonen. Hieronder kunt u alvast een kijkje nemen hoe het schema er uit ziet. Vakantie van 20 juli tm 11 augustus.  De indeling tijdens de vakantie is als volgt:

Haelen:                        zaterdag 20 juli           18.00 u.

Nunhem:                     zondag 21 juli              09.30 u.

Horn:                          zaterdag 27 juli             17.45 u.

Buggenum:                  zondag 28 juli              09.30 u.

Haelen:                        zaterdag 03 aug.          18.00 u.

Nunhem:                     zondag 04 aug.             09.30 u.

Neer:                           zaterdag10 aug.           19.00 u.

Buggenum:                  zondag 11 aug.           09.30 u.

Horn:                          zondag 11 aug.             11.00 u.

 

Belangrijke data om alvast te noteren:

Horn:                          zondag 18 aug.                        11.00 u. *Maria Tenhemelopneming, feestelijke Mariaviering t.g.v. 10 jaar Kroedwês

 

Horn:                          zondag 25 aug.                        10.00 u.

*Buitenmis op het Kiosk t.g.v. het afscheid van Burgemeester Arno Verhoeven. M.m.v.  de Kerkkoren  van Horn, Haelen en Buggenum en Herenkoor Maas en Neergalm. Muzikale medewerking Harmonie De Drie Horens
 

Bovendien gaat, zoals u weet, cluster KANA in september op bedevaart naar Lourdes, van 04 tm 12 september.

De tijden voor H. Missen zijn dan als volgt ingedeeld:

Nunhem:                     zaterdag 07 sept.          19.15 u.

Buggenum:                  zondag 08 sept.           09.30 u.

Horn:                          zaterdag 14 sept.           17.45 u.

Buggenum:                 zaterdag 14 sept.          19.15 u.

 

*Op zondag 15 september vindt om 11.00 u. in Haelen, in het kader van 75 jaar bevrijding, een bijzondere vredesmis plaats bij Hoeve De Spik. Hierover hoort u binnenkort meer.

Horn:                          zaterdag 21 sept.

*Bezoekt Bisschop Harrie Smeets ons cluster KANA.

Nadere mededelingen hierover volgen t.z.t.


Data Bijbelavond in het 2e halfjaar van 2019

2019

Noteer deze data goed in uw agenda, want de Bijbelgespreksavond vindt niet altijd automatisch op de laatste dinsdag van de maand plaats.

2019

Schema Bijbelavonden 2019  2e halfjaar

dinsdag 30 juli Neer:
Evangelie van de 18e zndg door het jaar C   Lc. 12, 13-21 Rijkdom en dwaasheid

dinsdag 27 augustus Haelen:
Evangelie van de 22e zondg door het jaar C  Lc. 14, 1-14 De voornaamste plaats

dinsdag 24 september Neer:
Evangelie van de 26e zndg door het jaar C    Lc. 16, 19-31 Lazarus en de rijke

dinsdag 29 oktober Haelen:
2e Lezing van Allerheiligen                            1 Joh. 3,1-10 De kinderen van God

dinsdag 26 november Neer:
1e lezing van de 1e zondg van de Advent jaar A  Jes. 2, 1-5

dinsdag 17 december Haelen:
1e lezing van Kerstmis jaar A  Jes. 52,1-10  De vreugdebode

Laten we, er samen naar streven, dat we iedere avond, echt om 20.00 uur kunnen beginnen, zodat we om 21.30 uur de avond kunnen sluiten.

Hopend, jullie allen zoveel mogelijk op deze avonden te mogen begroeten,

Groet ik jullie allen

Pastoor Constantijn Dieteren.

 


Doopvoorbereidingsavonden

Doopvoorbereidingsavonden januari t/m december 2019

Week 1 Hunsel, week 3 Haelen

Tijdstip: van 20.00 uur tot 21.00 uur

Contactpersoon Haelen:                                                        Contactpersoon Hunsel:

Marrije Vos 592077                                                               Marielle Aendenromer

06 49872802                                                                        563199

juli 2019

Geen voorbereidingsavonden.

augustus 2019

Geen voorbereidingsavonden.

september 2019

Dinsdag 3 september       (Hunsel)                 Berkemeijer

Dinsdag 17 september    (Haelen)                  Dieteren

oktober 2019

Dinsdag 1 oktober          (Hunsel)                   Bodden

Dinsdag 15 oktober        (Haelen)                   Lipsch

november 2019

Dinsdag 5 november      (Hunsel)                   Miltenburg

Dinsdag 19 november    (Haelen)                   Vankan

december 2019

Dinsdag 3 december     (Hunsel)                    Berkemeijer

Dinsdag 17 december   (Haelen)                    Dieteren


Tarieven van 2019-2020 Cluster Buggenum-Haelen- Horn-Nunhem

Vieringen zaterdag en zondag:

 • In alle clusterparochies:  € 27,50

Door de week:

 • In alle clusterparochies:  € 12,50

Servaaskapel in de zomermaanden:

 • Alleen in Nunhem: €  10,-

Stichtingen: Gestichte Jaardienst:

 • Eenvoudige leesmis door de week   5 jaar: alle parochies € 62,50
 • Eenvoudige leesmis door de week 10 jaar: alle parochies € 125,-
 • Eenvoudige leesmis door de week 20 jaar: alle parochies € 250,-

Eucharistieviering:

Op zaterdag en op zon- en feestdagen:

 • Voor   5 jaar: alle parochies €  137,50
 • Voor 10 jaar: alle parochies €  275,-   
 • Voor 20 jaar: alle parochies €  550,- 

Jubileummis: die niet tijdens de regulier zaterdag- of zondagmissen worden gehouden:

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  275,- 
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Huwelijksmis:  (trouwgeld)

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende   deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  440,-
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Doopviering: parochianen ongeacht gezinsbijdrage:

 • Kerk: alle parochies € 35,-
 • Kapel: Odakapel Haelen € 25,00 + € 35,00 Parochie Haelen
 • Kapel: in de overige parochies € 50,-

1e H. Communie:  per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 25,-

H. Vormsel: per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 15,-

Begrafenismis:  (rouwgeld)

Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies € 440,- ) GEEN  kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage 

Avondmis/herdenking/ avondwake (zonder uitvaartmis de dag daarna): extra dienst

 • Alle parochies:  € 440,-  opm. A

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies €  440,-  opm. A

 

Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies: €  440,-

Avondmis / herdenking / avondwake:

 • alle parochies: € 440,-

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies: €  440,-

Zeswekendienst:

 • Alle parochies: €  27,50 

Organist / Koor:

 • Alle parochies: € 50,- / € 50,-

Begeleiding in crematorium met kerkdienst:

 • Alle parochies: € 450,-

Begeleiding in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst:

 • Alle parochies: €  60,-

Crematorium of begraafplaats elders: alle parochies: €  60,-

Opmerking A:  Met degenen die de laatste vier jaren een kerkelijke bijdrage hebben betaald, wordt dit bedrag verrekend (afgetrokken van) met de kosten voor een jubileummis, huwelijksmis en een uitvaartmis. Dit in tegenstelling tot degenen, die geen kerkelijke bijdrage hebben betaald. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, dat iedere parochie een andere keus moet maken voor de berekening. Iedere parochie zal naar eigen bevinden van zaken handelen.


Belangrijke data op een rij

2020

H. Vormsel:

Horn:         Vrijdag 06 maart 19.00 u. Vormheer Mgr. E. de Jong

Haelen:     Vrijdag 13 maart  19.00 u. Vormheer Mgr. E. de Jong

 

Solidariteitsmaaltijd: M.O.V.

de locatie  Beatrixzaal Rubicon Bergerweg 23 Horn 20 maart  19.00 u.

 

Presentatiedienst:

Nog niet bekend.

 

Eerste H. Communie:

Haelen: zondag 19 april  11.00 u.

Horn: donderdag 21 mei 10.30 u. Hemelvaartsdag

 

 

 


webdesign horvers.net