Drop Down Menu

Actie verlichting torenuurwerk

Nieuws

Gezamenlijke Doopvoorbereidingsavonden 2e halfjaar 2018
Lees meer >>>
Zin-vol Zinvol
Lees meer >>>
Tijd van verwachten René H.M. Maessen pastoor-deken
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Zaterdag 15-12-2018
17.45 uur

Eucharistieviering
3e zondag van de Advent Jaar C Zondag ‘Gaudete’ Ev. Lc. 3, 10-18
Lees meer >>>
Dinsdag 18-12-2018
10.30 uur

in de dagkerk
Lees meer >>>
Dinsdag 18-12-2018
20.00 uur

Haelen Parochiecentrum
Lees meer >>>

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hierOverzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Nunhem

Nieuws

Gezamenlijke Doopvoorbereidingsavonden 2e halfjaar 2018

Doopvoorbereidingsavonden  2018

Week 1 Hunsel,   week 3 Haelen    Locaties: Parochiecentrum gelegen naast de kerk

Tijdstip: van 20.00 u. – 21.00 u.

Contactpersoon Haelen:

Marrije Vos, 592077 / 06-49872802                     

Contactpersoon Hunsel:

Mariëlle Aendenromer, 563199

Alleen op de dinsdagavond

i.v.m. aanmelding a.u.b. aangeven voor welke parochie u kiest

Nieuw schema 2018 2e halfjaar

Tijdens de vakantiemaanden zijn er geen voorbereidingbijeenkomsten

2018

December 2018:

Dinsdag 18 december                             Haelen:                   Dieteren


Zin-vol Zinvol

‘‘Geen mens is zo groot en wijs, dat God hem nodig heeft. En geen mens is zo klein en onverstandig, dat God hem niet ziet.’ .’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tijd van verwachten René H.M. Maessen pastoor-deken

De Adventstijd kenmerkt zich door wachten, afwachten, verwachten. Advent is voorbereiding op het feest van de herdenking van Christus’ geboorte in Bethlehem nu meer dan 2000 jaar geleden. Wat die komst van Christus in het leven van Christenen kan betekenen, kunnen we nog het beste navoelen als ouders die een kindje verwachten.

“We zijn in verwachting “, zei een toekomstige vader die zichzelf nog niet zo vlug als vader had gezien. Maar sinds hij de hartslag had gehoord van zijn ongeboren kindje, was alles veranderd. Zijn hartslag was ook veranderd, zijn hart groeide toe naar het vaderschap.

Elk jaar wordt ons in de Advent ook de mogelijkheid of beter nog de kans geboden om hetzelfde mee te maken terwijl we ons voorbereiden op het Kerstfeest. God komt ons tegemoet in de gedaante van een kind. Het is een onbegrijpelijk en wonderlijk gebeuren hoe God met zich laat omgaan. Een bevel van een keizer, een hoogzwangere vrouw op een ezel, een stal. Je zou het niet zeggen maar sinds Zijn komst onder ons is de wereld fundamenteel anders. God laat zich vinden in kleine mensen, in mensen met een open hart die hart hebben voor de kleinen in onze samenleving. Anders begrijp je Kerstmis niet. God komt uit den hoge naar ons toe en wie Hem verwelkomt, zal de hemel voelen.      


Oproep" Kort éénmalig project

Horn: Heeft u misschien altijd al willen zingen in koorverband? Maar het is er nooit van gekomen vwg. kleine kinderen, ‘n drukke baan, te belastend of gewoon omdat u de beslissing steeds uitstelde?

Dan is er nu de unieke gelegenheid om daar iets aan te doen. Wij, kerkkoor St. Martinus Horn, willen in de aanloop naar Kerstmis starten met een kortdurend project voor de nachtmis op Kerstavond, 24 december om 21.00 u. in de parochiekerk.

Het project ‘Samen zingen’. Wij houden repetitie op elke woensdagmorgen van 10.30 u. tot 12.00 u. in de dagkerk van onze St. Martinuskerk. In totaal zijn er nog 4 repetities.
Proef de sfeer en de voldoening van het actief en samen verzorgen van een van de mooiste vieringen van het jaar.   

Iedereen, dames en heren, zijn hartelijk welkom. Kom ons ondersteunen en zing met ons mee. Wij hopen dat we u mogen begroeten.


Vrijwilligers kerstbomen

Horn: Hoewel het Advent is, de tijd van verwachten en uitzien naar de komst van het Kind van Bethlehem, is onze kerk al in de sfeer van Kerstmis. Mede door het onder de aandacht brengen van honderden engeltjes, de verzameling van wijlen mw. Mia Joosten-Janssen uit Haelen, die op een bijzondere wijze staan uitgestald. Een lust voor het oog.

Ook zijn inmiddels al diverse kerstgroepen  geplaatst om u in de sfeer te brengen en de aankleding verder uit te breiden. Maar wat is kerstmis zonder kerstbomen. En ook daar is al voor gezorgd. Die zijn deze week op hun plaats gezet door onze vrijwilligers die u op bijgevoegde foto aan het werk ziet. Wilt u alles met eigen ogen komen bekijken, dan bent u van harte welkom vóór en na de vieringen en uiteraard eerste en tweede kerstdag tijdens de kerst-inn in de middag van 13.30 u. – 16.30 u.                                       Foto: Christien Dings


Kerstcommunie / Ziekencommunie Thuis

Wilt u met Kerstmis graag de H. Communie ontvangen, maar u bent niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen, wegens ziekte b.v. of omdat u slecht ter been bent.

Dan kunt u contact opnemen met het parochiecentrum in uw eigen woonplaats. (De openingstijden en het telefoonnummer of e-mailadres staan in de kop van deze kerkberichten.)
Geef uw naam en adres door. U kunt zich opgeven tot / met uiterlijk vrijdag 21 december. In Horn wordt de communie gebracht op maandag 24 december tussen 14.00 en 17.00 u.
Voor alle parochies geldt: opgave bij parochiecentrum Horn tel: 581234 openingstijden di do en vrijdag 10-12.00 u.  of privé bij Mia Graef tel: 856660


Tussen voleinding en Advent Jan Groenleer

nu de nachten

langer worden

kouder

banger

 

nu de dagen

schraler worden

de mensen

tasten

naar wat liefde is

 

turen wij

naar de dag van morgen

de dag van morgen

ach wanneer

 

breek bij ons in                 

o God

die liefde zijt

en zaai in ons uw licht  
                                 

 Uit: Zoals nog nooit een Ster, Zoetermeer 2001


Engeltjes in de Horner parochiekerk

Horn: In de aanloop naar kerstmis zijn we alvast begonnen met het opzetten van een verzameling engeltjes als onderdeel van de sfeer die we rond het kerstfeest willen creëren in onze kerk. In de loop van de Advent wordt dit uitgebreid met een beperkt aantal kerstgroepen. Wat u nu dus al kunt zien, vóór en na de vieringen in het weekeinde, zijn de engeltjes. Verzameld door mw. Mia Joosten-Janssen uit Haelen. Na haar overlijden heeft haar zoon Maarten Joosten haar verzameling geschonken aan de parochie Horn.
Wij zijn zeer verguld en dankbaar met dit gebaar en willen u laten meegenieten van een werkelijk hemelse kerstsfeer.
Op dit moment zijn er zo rond de 400 engeltjes in alle soorten en maten en van vele materialen van over de hele wereld te bewonderen. Bijeengebracht door mw. Joosten zelf en door haar familie of vrienden.
Een unieke gelegenheid om deze verzameling in zijn geheel te kunnen bezichtigen en te bewonderen.

Voorlopig voor en na de kerkelijke vieringen en na de officiële openstelling tijdens de kerstdagen.

U bent hartelijk welkom.   Werkgroep Kerstexposities


Aangepast H. Missenschema in Januari en Februari 2019

De winter staat voor de deur en mét de winter de kou en de noodzaak onze kerken te verwarmen. Vanwege het torenhoge gasverbruik en de daarmee samenhangende evenredig hoge kosten, ziet het kerkbestuur zich genoodzaakt tijdens de koudste maanden van het jaar, januari en februari, minder Eucharistievieringen te gaan houden. Deze beslissing is genomen om die kosten enigszins beheersbaar te houden. Dat betekent: i.pl.v. 4 H. Missen per weekeinde, zoals het nu is, 2 Eucharistievieringen per weekeinde.

Één op zaterdag en één op zondag, afwisselend in één van de parochies.                                 

U kunt er op rekenen dat aan iedereen, tijdens dit aangepaste rooster, de mogelijkheid geboden wordt een H. Mis bij te wonen op de zaterdag of de zondag, zij het buiten uw eigen parochie. Ook  met visie naar de toekomst zal het zeker meer voorkomen dat er  gemeenschappelijke vieringen gaan plaatsvinden.

Mochten er problemen zijn met vervoer naar een andere parochie om de eucharistieviering bij te wonen, dan kunt u dat melden bij uw eigen parochiecentrum. Er wordt dan voor vervoer gezorgd.

Het aangepaste rooster gaat in op zaterdag 12 januari a.s.

T.z.t. houden wij u nauwkeurig op de hoogte van het schema, waar u in het weekeinde een H. Mis kunt bijwonen in één van de clusterparochies.
Wij hopen zeer dat u begrip op kunt brengen voor deze keuze.

 Voor het missenschema in januari en februari 2019 zie pagina Missen op deze site.       


Tarieven van 2018-2019 Cluster Buggenum-Haelen- Horn-Nunhem

Vieringen zaterdag en zondag:

 • In alle clusterparochies:  € 27,50

Door de week:

 • In alle clusterparochies:  € 12,50

Servaaskapel in de zomermaanden:

 • Alleen in Nunhem: €  10,-

Stichtingen: Gestichte Jaardienst:

 • Eenvoudige leesmis door de week   5 jaar: alle parochies € 62,50
 • Eenvoudige leesmis door de week 10 jaar: alle parochies € 125,-
 • Eenvoudige leesmis door de week 20 jaar: alle parochies € 250,-

Eucharistieviering:

Op zaterdag en op zon- en feestdagen:

 • Voor   5 jaar: alle parochies €  137,50
 • Voor 10 jaar: alle parochies €  275,-   
 • Voor 20 jaar: alle parochies €  550,- 

Jubileummis: die niet tijdens de regulier zaterdag- of zondagmissen worden gehouden:

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  275,- 
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Huwelijksmis:  (trouwgeld)

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende   deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  440,-
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Doopviering: parochianen ongeacht gezinsbijdrage:

 • Kerk: alle parochies € 35,-
 • Kapel: Odakapel Haelen € 25,00 + € 35,00 Parochie Haelen
 • Kapel: in de overige parochies € 50,-

1e H. Communie:  per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 25,-

H. Vormsel: per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 15,-

Begrafenismis:  (rouwgeld)

Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies € 440,- ) GEEN  kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage 

Avondmis/herdenking/ avondwake (zonder uitvaartmis de dag daarna): extra dienst

 • Alle parochies:  € 440,-  opm. A

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies €  440,-  opm. A

 

Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies: €  440,-

Avondmis / herdenking / avondwake:

 • alle parochies: € 440,-

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies: €  440,-

Zeswekendienst:

 • Alle parochies: €  27,50 

Organist / Koor:

 • Alle parochies: € 50,- / € 50,-

Begeleiding in crematorium met kerkdienst:

 • Alle parochies: € 450,-

Begeleiding in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst:

 • Alle parochies: €  60,-

Crematorium of begraafplaats elders: alle parochies: €  60,-

Opmerking A:  Met degenen die de laatste vier jaren een kerkelijke bijdrage hebben betaald, wordt dit bedrag verrekend (afgetrokken van) met de kosten voor een jubileummis, huwelijksmis en een uitvaartmis. Dit in tegenstelling tot degenen, die geen kerkelijke bijdrage hebben betaald. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, dat iedere parochie een andere keus moet maken voor de berekening. Iedere parochie zal naar eigen bevinden van zaken handelen.


Overzicht van de vieringen rond Kerstmis

Haelen: zaterdag 23 dec. 18.00 u. Voor het gehele cluster

Nunhem: zondag 23 dec. 09.30 u. Voor het gehele cluster

Haelen: maandag 24 dec. 17.00 u. Gezinsmis

Horn: Maandag 24 dec. 19.00 u. Gezinsmis

Buggenum: 24 dec. 20.30 u. Gezinsmis

Horn: 24 dec. 21.00 u. Nachtmis

Nunhem: 24 dec. 24.00 u. Nachtmis

 

Hoogfeest van Kerstmisdinsdag 25 december:

Nunhem: 09.30 u. H. Mis

Haelen: 11.00 u. H. Mis voor het gehele cluster

 

Tweede Kerstdag: woensdag 26 december:

Horn: 11.00 u. H. Mis voor het gehele cluster

 

Zaterdag 29 december:

Nunhem: 19.15 u. H. Mis voor het gehele cluster

 

Zondag 30 december:

Haelen: 11.00 u. H. Mis voor het gehele cluster

 

Maandag 31 december Oudejaar

Horn: 18.00 u. H. Mis voor het gehele cluster

 

2019   2019   2019 

Dinsdag 01 januari:

Buggenum: 11.00 u. H. Mis voor het gehele cluster

Aansluitend is er gelegenheid om elkaar een Zalig Nieuwjaar toe te wensen

 

Zaterdag 05 januari:

Haelen: 18.00 u. H. Mis

Buggenum: 19.15 u. H. Mis

 

Zondag 06 januari:

Nunhem: 09.30 u. H. Mis

Horn: 11.00 u. H. Mis


Belangrijke data op een rij

Ceciliaviering Harmonie De Drie Horens en t.g.v. de najaarsveragdering van Schutterij

                                                                                                                              St. Martinus:

Kerstmis:    maandag 24 december 19.00 u. Gezinsmis

                    maandag 24 december 21.00 u. Nachtmis                             

                    woensdag 26 december 11.00 u.

Oud-jaar:   

Horn:            maandag 31 dec. 18.00 u

Nieuwjaar:  2019

Buggenum:   dinsdag 01 januari 11.00 u.

Doop-dankviering: 2019

Haelen:        zondag 13 januari 11.00 u.

Horn:           zondag 03 februari 11.00 u.

H. Vormsel: 2019

Horn:           vrijdag 15 maart 19.00 u.

Haelen:        vrijdag 22 maart 19.00 u.

Solidariteitsmaaltijd MOV: 2019

Buggenum:   vrijdag 29 maart 19.00 u.

Hoogfeest van Pasen: 2019

Horn:           zondag 21 april 11.00 u.

Presentatie 1e H. Communie:

Haelen:        zaterdag 16 maart 18.00 u.

Horn:           zaterdag 23 maart 17.45 u.

Eerste H. Communie: 2019

Haelen:        zondag 19 mei 11.00 u.

Horn:           donderdag Hemelvaartsdag 30 mei 10.30 u.

Dankviering Communicanten:

Haelen:       zondag 23 juni 10.00 u. Magdalenahof tevens sacramentsprocessie 

Horn:          zaterdag 29 juni 17.45 u.


Ga mee naar Maria in Lourdes

Als er ergens een plaats is waar mensen uit de hele wereld elkaar ontmoeten in geloof, dan is het in Lourdes. Miljoenen pelgrims uit tal van landen trekken elk jaar naar die beroemde grot in Zuid-Frankrijk, waar Maria verscheen. Wij gaan er ook naartoe om die bijzondere sfeer te ervaren en Maria te ontmoeten.

Bij de grot van de verschijningen in Lourdes ben je zelden alleen. Toch hebben veel bezoekers dezelfde ervaring: het is alsof Maria er helemaal voor jou is! Ze is één en al oor.
Je kunt al je vragen, dankbaarheid en intenties bij haar neerleggen.Het is net alsof ze jou persoonlijk aanspreekt, zoals ze meer dan 160 jaar geleden op diezelfde plek ook Bernadette Soubirous aansprak.

Lourdes was destijds een onbelangrijke plaats in een vergeten stukje van de Franse Pyreneeën. Maar intussen is het stadje uitgegroeid tot een van de grootste en bekendste bedevaartplekken ter wereld. Miljoenen pelgrims komen er om – net als Bernadette – even bij de grot te staan, tot Maria te bidden, een kaars op te steken, zich te wassen met het water uit de bron of om mee toe doen aan een van de dagelijkse vieringen en processies.

Onze reis: Wie die bijzondere sfeer in Lourdes ook wil ervaren en Maria in de grot wil ontmoeten, kan met ons mee. Daarom gaat onze parochie samen met pastoor Dieteren en kapelaan Lipsch en met overige parochianen uit Cluster KANA, (Buggenum Haelen Horn Nunhem Heibloem Neer en Roggel) het komend jaar 2019 van 4 tm 12 september, op bedevaart naar Lourdes. Er zijn twee overnachtingen in Beaune en Nevers. We sluiten als groep aan bij de reis van het Huis voor de Pelgrim. We bezoeken het heiligdom met de grot en de vele kerken, we leiden u rond door de stad, we gaan naar de Pyreneeën en we genieten van het mooie landschap en de lekkere Franse keuken.

In Lourdes wordt een volledig Nederlandstalig programma aangeboden. Hoogtepunt is de viering aan de grot. Indrukwekkend zijn ook de grote internationale plechtigheden met soms wel meer dan 25.000 mensen. Daarnaast is Lourdes een gezellige plaats met tientallen winkeltjes en terrasjes. Ook zijn er diverse musea, waar u meer kunt ervaren over de geschiedenis van Lourdes.

Verblijf: Tijdens ons verblijf in Lourdes logeren we in een uitstekend 3 sterren hotel. De reis er naartoe vindt plaats per bus. 

Wilt u graag mee? Neem dan contact op met:

mw. Nancy Smeets Beurik 2a 6085 AD Horn tel: 581519

Meer concrete informatie kunt u lezen in het kerstnummer van 't Blaedje en de HBN Koerier. Vanaf kerstmis liggen de folders achter in de kerk.  


webdesign horvers.net