Drop Down Menu

Actie verlichting torenuurwerk

Nieuws

Bijbel - gespreksgroep cluster Kana
Lees meer >>>
Eucharistieviering t.g.v. het ontvangen van het H.Vormsel
Lees meer >>>
ReŁnie Jongerenkerk: NA 50 JAAR ZINGEN MET ELKAAR
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Zaterdag 29-2-2020
19.15 uur

Vooravond van de 1e zondag in de veertigdagentijd
Lees meer >>>
Zondag 1-3-2020
09.30 uur

Eucharistieviering
1e zondag in de veertigdagentijd
Lees meer >>>
Dinsdag 3-3-2020
20.00 uur

Parochiecentrum Haelen
Lees meer >>>

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hierOverzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Nunhem

Nieuws

Bijbel - gespreksgroep cluster Kana

Niet aan de hand van een cursus maar door een maandelijkse verdiepingsavond gaan wij nader in op de verhalen uit de Bijbel.
Zoeken naar de betekenis daarvan.
Op 31 januari 2012 zijn wij gestart met een Bijbel- gespreksgroep. Nu, zeven jaar later, is het nog steeds boeiend en leerzaam.
Daarbij is iedereen: Jong en oud, of je nu lector bent, vrijwilliger in de parochie, katholiek of niet. Iedereen maar dan ook echt iedereen, van harte welkom. Wat is de bedoeling: Aan de hand van een klein stukje uit de Bijbel, meestal het evangelieverhaal van de komende zondag, volgt een verdieping,  concretisering en uitwisseling van gedachten. De verdieping en het gesprek vinden plaats aan de hand van b.v. de volgende vragen: Wat is de inhoud? Wat is de achtergrond van de vele boeiende maar soms gecompliceerde verhalen in de bijbel? Hoe moeten wij deze verhalen interpreteren, wat wordt er mee bedoeld? En wat kan de betekenis ervan zijn voor mensen van hier en nu? Met andere woorden: aan de hand van een concreet Bijbelverhaal proberen we, door middel van onderling gesprek en verdieping, de betekenis ervan voor onze tijd, toegankelijk te maken. De bijeenkomsten vinden plaats op de dinsdagavond, éénmaal in de maand.

De avonden worden afwisselend gehouden in het parochiecentrum van Haelen en Neer, beide gelegen naast de kerk. Deelname is gratis. Gespreksleider : Pastoor Constantijn Dieteren.
U kunt zich altijd opgeven bij:

Mia Graef  tel:856660 of mail: marie.sef@home.nl

Loop eens binnen. U bent van harte welkom en het is vrijblijvend. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 3 maart in het parochiecentrum te Haelen.


Eucharistieviering t.g.v. het ontvangen van het H.Vormsel

Horn: Op vrijdag 06 maart a.s. ontvangen 10 jongeren uit de Horner St. Martinus parochie het sacrament van het H. Vormsel, tijdens de speciale Eucharistieviering om 19.00 u. in de parochiekerk. Vormheer is de hulpbisschop van Roermond Mgr. Everhard de Jong. Hij zal samen met

pastoor Dieteren voorgaan in deze viering. Hieronder volgen de namen van de vormelingen:

Claire Graef;                                                    Zita van Hinthem;

Bo van Leeuwen;                                             Lina Linssen;

Nena Linssen;                                                 Guillaume van de Staij;

Joris Teeuwen;                                                 Lars Waeijen;

Amber Waeijen;                                               Ilse Willems;

Wij wensen jullie een mooie viering toe. Van harte proficiat voor jullie en voor je familie, en natuurlijk Gods zegen voor de toekomst.


ReŁnie Jongerenkerk: NA 50 JAAR ZINGEN MET ELKAAR

Op zaterdag 7 maart 2020 is het precies 50 jaar geleden dat in Horn gestart werd met de
Jongerenkerk en het daarbij behorende Jongerenkoor, later Young Spirit genoemd. In de
beginjaren bestond het koor uit ruim 80 leden. Op die zaterdag 7 maart 1970 werd de eerste
Jongerenviering gehouden in de Beatrixzaal van Bethanië (het huidige Rubicon). Volgens de
toenmalige pastoor Hell was het beter om de eerste viering daar te houden om mensen langzaam gewend te laten raken aan “een nieuwe wind een nieuw geluid” in de kerk. De Beatrixzaal was te klein voor het aantal bezoekers van die eerste “Jongerenmis” – “Beatmis”.
Op zaterdag 7 maart 2020 wordt een reünie gehouden met bijna 150 oud koorleden die in de 36 jaar dat het koor heeft bestaan lid zijn geweest van het jongerenkoor en Young Spirit.
De reünie bestaat niet alleen uit een feest ’s avonds, maar overdag wordt er ook al veel gezongen. Zo’n 100 oud koorleden hebben de afgelopen 2 maanden thuis liederen uit het oude repertoire ingestudeerd en zullen zaterdag 7 maart overdag nog eens intensief repeteren.
‘s Avonds om 19.00 uur zullen deze liederen ten gehore worden gebracht tijdens een “Jongerenviering” in de kerk van Horn. Het thema van die viering is VERLEDEN – HEDEN – TOEKOMST.
De Jongerenkerk en het Jongerenkoor zijn in de beginjaren 60 ontstaan uit een revolutionaire
verandering binnen de katholieke kerk. Vaticanum II en het pastoraal concilie hadden toen
opgeroepen tot een actieve rol voor leken in de kerk. De toenmalige Pastoor Hell van Horn greep die oproep met beide handen aan en begon in 1965 met ecclesia gespreksgroepen voor volwassenen. In 1968 gevolgd door jongerengespreksgroepen. Maar jongeren wilden in die tijd meer dan alleen maar praten. Zij wilden ook zelf vorm geven aan hun geloofsbeleving en een eigentijdse vorm zoeken voor vieringen in de kerk. Vooral in het begin van de jongerenkerk en jongerenkoor keken ouderen wat sceptisch aan tegen dat lawaai in de kerk. De aanvankelijke kritiek veranderde veranderden al snel in begrip en bewondering.
Na verloop van tijd verzorgde het jongerenkoor niet alleen vieringen in de kerk van Horn, maar ook bij het Sanatorium Hornerheide, in Haelen, Beegden, Heythuysen, Heel en naar enkele dorpen in Brabant. Samen met de jongeren van de Hervormde en Gereformeerde kerk in Roermond werden er Oecumenische vieringen in Horn en in Roermond gehouden.
Door de jaren heen gingen steeds oude leden weg en kwamen er nieuwe jongere leden bij.
Ook de dirigenten gingen en er kwamen nieuwe dirigenten. In de jaren tachtig veranderde de naam van het Jongerenkoor in Young Spirit en werd er gezocht naar eigentijdse liederen.
In 2006 kwam er een einde aan het laatste koor dat voortkwam uit de Jongerenkerk / Jongerenkoor.
Op 7 maart om 19.00 zingt in de kerk van Horn het reünie-koor van ongeveer 100 koorleden,
onder leiding van de dirigenten Theo Peeters en Wim Hamans, liederen uit de jaren van de
Jongerenkerk en Young Spirit. Liederen als: California Dreaming; Lied van het Westen; Aquarius; Breek de muren af; Let the sun shine; Mensen zoals wij; Put your hand; Harmony;  en meer.
Iedereen is van harte uitgenodigd om de reünie-viering van 7 maart bij te wonen.

Tekst bij de foto:
Bij het vijfjarig bestaan van de Jongerenkerk in 1975 bestond het Jongerenkoor
uit zo’n kleine 90 koorleden.


BloomebŲssel 2020

Horn: Tijdens de Horner Bonte avond van ‘De Sjaopsköp’ op vrijdag 07 februari werd onder grote belangstelling de Bloomebössel 2020 uitgereikt aan

 • dhr. Jo van Roij (Hoogstraat)

Dit als blijk van waardering en dank voor al zijn verdiensten op maatschappelijk gebied. Eveneens vrijwilliger in onze parochie St. Martinus, als collectant en koster. Via deze weg feliciteren wij Jo nogmaals van ganser harte met deze hoge onderscheiding.

Foto: Daan Frost


Wereldziekendag voor de Lourdesgangers van 2019

Cluster KANA parochies: Met een kleine 20 mensen uit Buggenum, Haelen, Horn, Grathem, Nijmegen en uit Brabant, vertrokken wij op 11 februari jl. per trein naar Maastricht om deel te nemen aan de H. Mis die om 15.00 u. werd opgedragen in de Lourdeskerk t.g.v. wereldziekendag. 

Mgr. Everard de Jong, sinds kort ook pastoor in de Lourdesparochie in Maastricht, ging voor en diverse priesters concelebreerden. De lichtprocessie voor aanvang van de H. Mis riep warme herinneringen, zelfs bij velen van ons ook gevoelens van heimwee, op vooral toen tijdens deze processie bij het zingen van het Ave, ave, ave Maria de brandende kaarsen omhoog werden gehouden, zoals dat in Lourdes iedereen doet tijdens de lichtprocessie.

Het was een mooie viering, vol saamhorigheid, een lange viering ook, maar wonderlijk, gemor was nauwelijks te horen. Iedereen ontving de handoplegging en iedereen ging ter communie.

Gesterkt door dit toch weer speciale moment bij Maria, toog iedereen naar het gemeenschapshuis waar koffie en zeer smakelijke vlaai werden geserveerd. Erg gezellig en contacten waren snel gelegd.

Daarna was het tijd voor een bezoekje aan De Sterre der Zee, een snuifje Maastricht en een goede maaltijd. Erg lekker, erg gezellig, kortom voor herhaling vatbaar.

Met de trein van 22.00 u. ging het gezelschap weer huiswaarts, moe maar met een goed gevoel na een heerlijke dag. We hadden het niet willen missen.


Overzicht van het aangepast H. Missenschema Buggenum-Haelen-Horn en Nunhem

Aangepast Schema H. Missen   Attentie

Vanwege het torenhoge gasverbruik en de daarmee samenhangende evenredig hoge kosten, vinden er tijdens de koudste maanden van het jaar maar twee Eucharistievieringen plaats per weekeinde i.p.v. vier!  Eén op zaterdag en één op zondag, afwisselend in één van de clusterparochies. De Eucharistievieringen zijn in deze periode als volgt:

Carnaval:

 

za 22 febr.17.30 u. Haelen   + 19.00 u. Horn  + 19.30 u. Buggenum

zo 23 febr. 09.30 u. Nunhem
 

Aswoensdag:

wo 26 febr. 09.00 u. Nunhem           +                       18.00 u. Buggenum

wo 26 febr. 19.15 u. Haelen             +                       19.15 u. Horn

 

za 29 febr. 19.15 u. Buggenum

zo 01 mrt. 09.30 u. Nunhem

vrij 06 mrt. 19.00 u. Horn Vormsel

 

za 07 mrt. 19.00 u. Horn  Reïnie Jongerenkerk    +  19.15 u. Nunhem

zo 08 mrt. 09.30 u. Nunhem

vrij 13 mrt. 19.00 u. Haelen Vormsel

 

za 14 mrt.17.45 u. Horn presentatie       +              19.15 u. Buggenum

zo 15 mrt. 09.30 u. Nunhem

 

* *Voor alle kerkberichten raadpleeg de websites:

www.martinuskerkhorn.nl  en www.parochiefederatie.nl


Aangepast missenschema

Aangepast Schema H. Missen;      

Vanwege het torenhoge gasverbruik en de daarmee samenhangende evenredig hoge kosten, vinden er tijdens de koudste maanden van het jaar maar 2 Eucharistie-vieringen plaats per weekeinde i.p.v. 4!  Eén op zaterdag en één op zondag, afwisselend in één van de clusterparochies.

Voor meer informatie zie deze pagina.


Solidariteitsmaaltijd

Alle parochies:  Evenals in voorafgaande jaren organiseren de gezamenlijke MOV groepen van onze clusterparochies in het kader van vastenactie 2020 de Solidariteitsmaaltijd. Dit jaar, heel bijzonder, voor de twintigste achtereenvolgende maal. De werkgroep MOV Missie Ontwikkeling en Vrede nodigt u van harte uit aan tafel op vrijdag 20 maart a.s. Locatie: Horn Beatrixzaal  (Rubicon) Bergerweg 23. Noteert u de datum alvast in uw agenda of telefoon! Graag tot dan. MOV groep Haelen-Buggenum-Horn-Neer-Roggel


De Stille Omgang: ook u kunt er aan deelnemen

In de nacht van zaterdag 21 maart op zondag 22 maart 2020 zal wederom de jaarlijkse Stille Omgang gehouden worden in Amsterdam. Vanuit Limburg en Oost-Brabant wordt met bussen hierheen gereisd. De algemene intentie van de Stille Omgang in 2020 is: “De luisterende mens is aanwezig bij de Ander… .” Op zaterdagavond 21 maart komen naar verwachting 4000 (of meer) bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van de stad. Voor of na de Omgang wonen zij een van de twintig eucharistievieringen bij, in een van de zeven kerken van de binnenstad. Voor inlichtingen: Midden-en Zuid-Limburg per mail: verhaeg@ziggo.nl of telefoon: 0628560997.


Opstarten projectkoor voor Pasen 2020

Horn  februari 2020

Dag dames en heren,

Op zaterdag 29 februari is de 4e en ingelaste repetitie voor het realiseren van ons Project Pasen 2020. Want de dames en heren zangeressen en zangers zijn tot de conclusie gekomen dat het nog de nodige inspanning vergt om samen tot een goed resultaat te komen. En het samen zingen is toch beter dan alleen oefenen thuis. Hoewel dat zeker noodzakelijk blijft.

Het aantal aanmeldingen is alweer gestegen in aantal. Daar zijn we blij mee, hoe meer zielen hoe meer vreugd’

Het is een fantastische ervaring om met veel mensen, mooie muziek te zingen, begeleidt door een voltallig (jeugd)orkest.

Hieronder treft u de repetitietijden, data en locatie aan.

Mocht u besluiten u aan te melden dan graag bij het adres dat vermeld staat in deze brief. Na aanmelding krijgt u de link naar de ingezongen werken en de bladmuziek (zelf te printen a.u.b.) toegestuurd. Zoals u ziet is er voor de repetities extra tijd nodig, maar ook uw eigen inzet thuis wordt gevraagd. Is zelfs dringend gewenst.

Oefenen                   Oefenen                   Oefenen                Oefenen                      dus

Hieronder het schema: Noteer het goed in uw agenda of telefoon.

Het voorlopige repetitieschema:

zaterdag       29 februari    idem                     
zaterdag       14 maart       idem
zaterdag       28 maart       idem

zaterdag      11 april generale  in de kerk  LET OP:  de vastgestelde tijd wordt nog aan u doorgegeven

Waar vinden de repetities plaats:

* Gekozen is voor de Beatrixzaal van Rubicon, (voormalig Jeugddorp Bethanië) aan de Bergerweg 23 in Horn 6085 AS  Ingang Rubicon (linkerzijde Bergerweg). Direct na de parkeerplaats, rechts aanhouden en naar de zaal lopen. Kan niet missen.

** Het is natuurlijk wel de bedoeling, en daar moet op vertrouwd kunnen worden, dat er thuis serieus geoefend wordt.**

In de pauze is er tijd voor koffie of thee en wij zijn zo vrij daarvoor € 1,50 per kop te vragen, dit om enigszins de kosten te kunnen drukken.  Gelieve mogelijk gepast geld mee te brengen.

Aanmelden kan nog op e-mailadres:  marie.sef@home.nl  of  graefkoutersmd343@gmail.com   met duidelijke vermelding van: projectkoor Pasen; stemsoort;  naam; adres; tel. nummer; e-mailadres en tot welk koor u behoort.

Tot ziens, want wij hopen op een grote opkomst.

Met een vriendelijke groet,

mia graef, secretaris gemengd koor St. Martinus Horn

foto: Christien Dings tijdens de 1e repetitie


Vrijwilliger gezocht voor het kerkhof voor 3 uurtjes per week.

In overleg met de gemeente Leudal:  Vrijwilliger gezocht.

Betreft klein onderhoud op het kerkhof bij de St.Martinuskerk in Horn.

(mooi gelegen tussen het kasteel en de kerk)

Het onderhoudsteam bestaat momenteel uit 3 vrijwilligers.

Wat houdt  het onderhoud in:

 • Onkruid schoffelen, rondom de grafstenen en gedeeltelijk op de paden.
 • Klein snoeiwerk van struiken en perkjes.
 • Er voor zorgen dat het kerkhof er netjes en verzorgd bij ligt.
 • Altijd in de buitenlucht, in een mooie omgeving en in een ontspannen sfeer
 • Nuttige vrijetijdsbesteding van een paar uurtjes per week

We komen iedere dinsdagmorgen om 08.30 uur bij elkaar en we werken tot 11.30 uur.

Tijdens de pauze om 10.00 u. zijn we samen welkom in het parochiecentrum voor een kopje koffie om bij een gezellig praatje even uit te rusten..

Heeft U interesse neem dan contact op met;

Jan Vesters

Coördinator onderhoud kerkhof

St.Martinus parochie Horn

Tel. 582054

Mob. 06 24227832


Gaat u mee naar Lourdes dit jaar?? 2020 Bedevaart naar Lourdes

Gaat u mee naar Lourdes dit jaar?

Afgelopen jaar is het cluster Kana samen met pastoor Dieteren en kapelaan Lipsch naar Lourdes geweest. Deze reis is toen door iedereen als zeer positief ervaren.

Ook dit jaar wil cluster Kana weer naar Lourdes gaan met pastoor Dieteren en kapelaan Lipsch.

Zoals afgelopen jaar gaan we met de bus van 1 t/m 9 september. Op de heenreis hebben we 2 overnachtingen voordat we in Lourdes aankomen. Onderweg genieten we van mooie plaatsen en doen op de heenreis Lisieux, de bedevaartsplek van de heilige Theresia, aan . Op de terugweg hebben we 1 overnachting in Nevers. Hier bezoeken we het klooster waar Bernadette gewoond heeft nadat ze uit Lourdes vertrokken is en waar ze opgebaard ligt.

In Lourdes sluiten we aan bij het programma van het Huis van de Pelgrims die deze reis al jaren organiseren.

Gaat u liever niet met de bus maar met het vliegtuig. Die mogelijkheid is er ook. Deze reis is van 3 t/m 8 september. In Lourdes kunt u dan bij het gezelschap van de busreis van Kana aansluiten.

Bent u ziek of minder valide dan is de vliegreis de beste wijze van vervoer. Deze reis is ook van 3 t/m 8 september. Bent u minder goed ter been dan kunt u via een lift of slurf het vliegtuig betreden. In Lourdes staan rolstoelen en rollaters gratis klaar. In Lourdes verblijft u dan in het zorghotel en kunt u deelnemen aan het programma. Vanuit het Huis voor de Pelgrims gaan vrijwilligers mee zowel verpleegkundigen als brancardiers en een arts om u de gehele reis en verblijf in Lourdes te helpen bij die hulp die u nodig heeft.

De maaltijden vanaf het diner op de eerste dag t/m de lunch op de laatste dag zijn bij de prijs inbegrepen.

Maandagavond 16 maart is er een informatieavond om 20.00 uur in het parochiecentrum van Haelen.

Voor inlichtingen of aanmelden kunt u contact opnemen met  Nancy Smeets 0475-581519.


40 Dagen om relaties te herstellen Cursiefje Deken Wim Miltenburg fso

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd, als voor-bereiding op Pasen. Want het gaat in ons geloof om Pasen! Bij het ontvangen van een askruisje kan de priester of diaken zeggen: “bedenk, stof ben je en tot stof zul je wederkeren”, of op een positieve wijze: “bekeer je en geloof in het evangelie! “Waar gaat het in de vastentijd om? Is vasten weinig of niet eten en afvallen? Of is vasten ook hongeren naar gerechtigheid? Voel je bij vasten je eigen honger of de honger van anderen? Kan vasten ons verbinden met mensen en ons openen voor de Geest van God? Kunnen we relaties herstellen?

De H. Schrift laat ons zien dat God barmhartig is voor de armen en uitgestotenen. Wij zijn geroepen barmhartig naar elkaar te zijn, zoals God jegens ons barmhartig is. Belangrijk is ook dat wij op een persoonlijke manier Gods barmhartigheid in ons leven een plaats geven. Naar onszelf toe, in ons gebed, maar ook naar de mensen in onze directe omgeving. Het vraagt om een afstand nemen van vooringenomen opvattingen die wij van anderen kunnen hebben …

Als christenen mogen we zijn wie we zijn. De vastentijd kan een kans zijn persoonlijke relaties te herstellen. Ook een tijd om onze relatie met God te herstellen en bij te dragen aan het herstel van goede relaties in de wereld. Om niet onverschillig te blijven tegenover de mensen die getroffen worden door rampen, geweld, of grote tegenslagen, tegenover mensen die moeten vluchten, die vervolgd worden omwille van hun geloof, tegenover mensen die ziek of eenzaam zijn. In de veertigdaagse vastentijd kunnen we zoeken naar een herstel van relaties. Staan we open voor Gods barmhartigheid en bieden we die barmhartigheid ook anderen aan. Dan ervaren we wat Pasen is.  

Pastoor-deken Wim Miltenburg fso


Belangrijke mededeling betreft kerk-/parochieberichten

Alle parochies: Zoals nu al gebeurt zullen de kerk-/parochieberichten niet meer wekelijks verschijnen. Ook na beëindiging van het winterschema, als weer elk weekeinde 4 H. Missen worden verzorgd, blijven de berichten twee wekelijks verschijnen.

Dit is in overleg besloten. Elke twee weken liggen nieuwe actuele berichten achter in de kerk die elke kerkganger dan mee naar huis kan nemen. U als parochiaan kunt er ook voor kiezen om de berichten thuis gestuurd te krijgen. U dient dan uw e-mailadres aan te melden bij de secretaris van de kerngroep. (Horn: In de enige weken geleden ontvangen parochiegids, is een folder  bijgesloten waarop nauwkeurig beschreven staat hoe e.e.a. in zijn werk gaat.)  Één maal per 14 dagen, op vrijdag, worden de berichten digitaal verstuurd. Wél vragen wij van u om de intenties of berichten vooral tijdig aan te leveren zodat ze ook tijdig verwerkt kunnen worden. * Uiterlijk 3 weken vóór dat de vermelding daarvan in de berichten te lezen zijn moeten deze in het parochiecentrum aangeleverd zijn, zodat ze op de juiste datum vermeld kunnen worden. Toegegeven het is even wennen en in het begin wat verder vooruitkijken, maar dat zal spoedig geen probleem meer zijn. * Wij hopen dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd.

* * Voor alle kerkberichten raadpleeg de websites:

www.martinuskerkhorn.nl en www.parochiefederatie.nl


12 mei 2020: Dekenale Bedevaart naar Banneux

Tijdig opgeven!

* * Voor  alle clusterparochies; Wilt u graag een keer een dag naar Banneux gaan? En dan met priesters en parochianen uit uw eigen dekenaat Thorn? Dat kan op dinsdag 12 mei 2020.

* Kosten: € 20,- per persoon. Bij aanmelden contant betalen. Opgave vóór 1 april! Binnenkort liggen de aanmeldingsformulieren in de kerk, met meer informatie.


Belangrijke data op een rij

2020

H. Vormsel:

Horn:         Vrijdag 06 maart 19.00 u. Vormheer Mgr. E. de Jong

Haelen:     Vrijdag 13 maart  19.00 u. Vormheer Mgr. E. de Jong

 

Solidariteitsmaaltijd: M.O.V.

de locatie  Beatrixzaal Rubicon Bergerweg 23 Horn 20 maart  19.00 u.

 

Presentatiedienst:

Let op: zaterdag 15 februari 17.00 u. in de parochiekerk in Nunhem Voorstellingsmis van de communicanten Haelen en Nunhem

Horn:  zaterdag 14 maart 17.45 u. Voorstellingsmis communicanten Horn

 

Eerste H. Communie:

Haelen: zondag 19 april  11.00 u.

Horn: donderdag 21 mei 10.30 u. Hemelvaartsdag

 

Dankviering communicanten:

Haelen:  zondag 14 juni 2020   Dank-je- wel viering communicanten tevens                                                                                                                    sacramentsprocessie

 

 


Doopvoorbereidingsavonden

Doopvoorbereidingsavonden januari t/m juni 2020

Week 1 Hunsel  Parochiecentrum.  week 3 Haelen Parochiecentrum.

Tijdstip: van 20.00 uur tot 21.00 uur

Contactpersoon Haelen:                                      Contactpersoon Hunsel:

Marrije Vos 592077                                              Marielle Aendenromer

06 49872802                                                        563199

maart 2020

Dinsdag                 3 maart (Hunsel)                   Berkemeijer
Dinsdag               17 maart (Haelen)                   Dieteren

april 2020

Dinsdag                7 april (Hunsel)                       Bodden
Dinsdag              21 april (Haelen)                       Lipsch

mei 2020

Dinsdag                5 mei (Hunsel)                        Miltenburg
Dinsdag              19 mei (Haelen)                        Vankan

juni 2020

Dinsdag                2 juni (Hunsel)                        Berkemeijer
Dinsdag              16 juni (Haelen)                        Dieteren


Data Bijbelavond in het 1e halfjaar van 2020

2020

Noteer deze data goed in uw agenda, want de Bijbelgespreksavond vindt niet altijd automatisch op de laatste dinsdag van de maand plaats.

2020

 • 03 maart Haelen:

1e lezing van de 2e zndg in de 40-dagentijd A: Genesis 12, Roeping Abraham

 • 31 maart Neer:

Evangelie Passiezndg jaar C: Mt. 26, 31-47  Voorspelling verloochening door Petrus en de hof van Olijven

 • 28 april Haelen:

Evangelie van de 4e zndg. van Pasen: Joh. 10, 1-10 De Goede Herder

 • 26 mei Neer:

1e Lezing van Pinksteren: Handelingen van de apostelen 2,1-11 Nederdaling van de H. Geest

 • 23 juni Haelen:

Evangelie v.d. vooravond van het geboortefeest van Joh. de Doper: Lc. 1, 5-25 Geboorte van Johannes de Doper

Laten we, er samen naar streven, dat we iedere avond, echt om 20.00 uur kunnen beginnen, zodat we om 21.30 uur de avond kunnen sluiten.

Hopend, jullie allen zoveel mogelijk op deze avonden te mogen begroeten,

Groet ik jullie allen

Pastoor Constantijn Dieteren.

 


Tarieven van 2019-2020 Cluster Buggenum-Haelen- Horn-Nunhem

Vieringen zaterdag en zondag:

 • In alle clusterparochies:  € 27,50

Door de week:

 • In alle clusterparochies:  € 12,50

Servaaskapel in de zomermaanden:

 • Alleen in Nunhem: €  10,-

Stichtingen: Gestichte Jaardienst:

 • Eenvoudige leesmis door de week   5 jaar: alle parochies € 62,50
 • Eenvoudige leesmis door de week 10 jaar: alle parochies € 125,-
 • Eenvoudige leesmis door de week 20 jaar: alle parochies € 250,-

Eucharistieviering:

Op zaterdag en op zon- en feestdagen:

 • Voor   5 jaar: alle parochies €  137,50
 • Voor 10 jaar: alle parochies €  275,-   
 • Voor 20 jaar: alle parochies €  550,- 

Jubileummis: die niet tijdens de regulier zaterdag- of zondagmissen worden gehouden:

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  275,- 
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Huwelijksmis:  (trouwgeld)

 • Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:   GEEN kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende   deelname aan de gezinsbijdrage
 • Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage: alle parochies €  440,-
 • Organist / Koor: alle parochies: € 50,- / € 50,-

Doopviering: parochianen ongeacht gezinsbijdrage:

 • Kerk: alle parochies € 35,-
 • Kapel: Odakapel Haelen € 25,00 + € 35,00 Parochie Haelen
 • Kapel: in de overige parochies € 50,-

1e H. Communie:  per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 25,-

H. Vormsel: per deelnemer, ongeacht gezinsbijdrage:

 • Alle parochies: € 15,-

Begrafenismis:  (rouwgeld)

Parochianen deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies € 440,- ) GEEN  kosten mits 4 jaren aaneengesloten voldoende deelname aan de gezinsbijdrage 

Avondmis/herdenking/ avondwake (zonder uitvaartmis de dag daarna): extra dienst

 • Alle parochies:  € 440,-  opm. A

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies €  440,-  opm. A

 

Parochianen niet deelnemers gezinsbijdrage:

Uitvaartmis:

 • Alle parochies: €  440,-

Avondmis / herdenking / avondwake:

 • alle parochies: € 440,-

Avondwake en uitvaart:

 • Alle parochies: €  440,-

Zeswekendienst:

 • Alle parochies: €  27,50 

Organist / Koor:

 • Alle parochies: € 50,- / € 50,-

Begeleiding in crematorium met kerkdienst:

 • Alle parochies: € 450,-

Begeleiding in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst:

 • Alle parochies: €  60,-

Crematorium of begraafplaats elders: alle parochies: €  60,-

Opmerking A:  Met degenen die de laatste vier jaren een kerkelijke bijdrage hebben betaald, wordt dit bedrag verrekend (afgetrokken van) met de kosten voor een jubileummis, huwelijksmis en een uitvaartmis. Dit in tegenstelling tot degenen, die geen kerkelijke bijdrage hebben betaald. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen, dat iedere parochie een andere keus moet maken voor de berekening. Iedere parochie zal naar eigen bevinden van zaken handelen.


Algemene informatie

**  Pastoor C. Dieteren Schepenbank 17 6081 DB Haelen 
tel. 591622  bij urgentie 06 – 12413034 of 856660 email:     cjdieteren@gmail.com

* Algemene informatie: * 

**Buggenum:                                   **Haelen:                              

St. Aldegundis                                   St. Lambertus

Postadres                                           Parochiecentrum:

Nussestraat  2                                    tel. 593712

6086 AS                                             Kerkplein 12,  6081 BA

Geen openingstijden                          Open: dinsdag-donderdag

Tel: 06-39837683                               10.00 u. – 11.30 u. Bank: NL75RABO01186.00.508

Bank:L69RABO01234.70.404            st.lambertus@kpnmail.nl   

aldegundis@kpnmail.nl                      www.lambertuskerkhaelen.nl

** Horn:                                             ** Nunhem:

St. Martinus                                        St. Servatius

Parochiecentrum:                               Secr.: K.B.: J.P. Adams

tel: 581234                                         Marienschootstraat 12             
Raadhuisplein 7, 6085 BD                 6083 BD Nunhem

Open: di – do – vrij                             tel. 594245 b.g.g

10.00 – 12.00 u.                                 mw.A.Peeters tel: 593369.

Bank:NL50RABO0123401100           intenties: bij secretariaat.

contact@martinuskerkhorn.nl            Bank: NL86RABO0118601474 

www.martinuskerkhorn.nl                   kerkbestuur@nunhem.nl  www.nunhem.nl
 
                                                          www.servatiuskerknunhem.nl 

Om alle kerkberichten te bekijken en meer raadpleeg de website:

www.martinuskerkhorn.nl  en   www.parochiefederatie.nl


webdesign horvers.net