Drop Down Menu

Actie verlichting torenuurwerk

Nieuws

Gezamenlijke Doopvoorbereidingsavonden 2e halfjaar 2018
Lees meer >>>
Zin-vol Zinvol
Lees meer >>>
Tijd van verwachten René H.M. Maessen pastoor-deken
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Zaterdag 15-12-2018
17.45 uur

Eucharistieviering
3e zondag van de Advent Jaar C Zondag ‘Gaudete’ Ev. Lc. 3, 10-18
Lees meer >>>
Dinsdag 18-12-2018
10.30 uur

in de dagkerk
Lees meer >>>
Dinsdag 18-12-2018
20.00 uur

Haelen Parochiecentrum
Lees meer >>>

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hierOverzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Nunhem

Informatie - Gezinsbijdrage

Het worden geen zwarte cijfers in 2018.

In mijn 10e jaar als penningmeester heb ik het nog niet meegemaakt dat we dit jaar zo diep in de rode cijfers terecht komen.
Ik hoop niet dat dit een voorbode is voor de verdere afkalving van ons vermogen, maar dat het om een incidentele zaak gaat.
Waar wringt de schoen?
Ten eerste zit het in het reguliere onderhoud van ons verwarmingssysteem.
Ten tweede krijgen we het vooralsnog niet voor elkaar om onze stookkosten te verlagen, een lichtpuntje is hier wel in zicht.
We gaan in de maanden januari en februari de diensten zo inrichten dat we (veel) minder gas gaan verbruiken. Saillant detail, het vorig jaar verbruikten wij in de tweede week van januari bijna 1000 m3 gas.
Ten derde, hopelijk incidenteel, is onze kerk beroofd door het lood aan onze dak partijen weg te halen. Een niet verzekerde schadepost van bijna € 2.500,00.
Positief valt gelukkig wel te vermelden dat de gezinsbijdragen op niveau blijven, echter de inkomsten uit speciale diensten zoals uitvaarten en huwelijken blijven ver achter.
Zoals het er nu naar uitziet blijven de collecten en misstipendia ook op niveau.
Dus dit is een opsteker voor ons en voor u als parochiaan, aan u ligt het dus zeker niet.

Dit jaar zijn we wel geconfronteerd met een extra eenmalige kostenpost, de verhuizing van onze pastoor. Door het feit dat onze parochie de meeste inkomsten heeft moesten we voor de verhuizing ook het meeste bijbetalen.
Dit zal het volgend jaar voor ons ook ten voordele uitkomen in de lagere huisvestingskosten en lagere inkomstenbelasting voor onze pastoor (die we tenslotte gezamenlijk moeten dragen in ons cluster).

Al met al toch een zorgelijke situatie en in het ongunstigste geval moeten we dit jaar een tekort schrijven van rond de € 10.000,00. We naderen het einde van het jaar, we verwachten nog enige positieve inkomsten en wij hopen dat eenieder die zijn kerkbijdrage nog niet heeft overgemaakt ons niet zal vergeten. 

Wij als kerngroep Horn en kerkbestuur van ons cluster zullen er alles aan doen om onze kerk open te houden voor u als parochiaan. Wij zullen er echter niet aan ontkomen om in de nabije toekomst zware beslissingen te moeten nemen in ons cluster, voor het behoud van onze vier kerkgemeenschappen. 

Uw penningmeester
Louis Vermeulen
1 november 2018 

 

 

 

webdesign horvers.net