Drop Down Menu

Actie verlichting torenuurwerk

Nieuws

Huiszegen 2020
Lees meer >>>
Vastenactie Start: Haelen Parochiecentrum 20.00 u.
Lees meer >>>
Deken Miltenburg Cursiefje
Lees meer >>>


H. Missen/agenda

Zondag 19-1-2020
11.00 uur

Eucharistieviering
2e zondag door het jaar A 2e zondag door het jaar Ev. Joh. 1,29-34
Lees meer >>>
Dinsdag 21-1-2020
09.00 uur

Eucharistieviering
in de dagkerk H. Agnes
Lees meer >>>
Zaterdag 25-1-2020
19.15 uur

Eucharistieviering
3e zondag door het jaar Feest v.d. bekering v.d. H. Apostel Paulus
Lees meer >>>

Voor het complete overzicht van H. Missen en agenda klik hierOverzicht H. Missen/agenda
Buggenum - Haelen - Nunhem

Informatie - Gezinsbijdrage

Gezinsbijdrage stand en financiële situatie per 31-10-2019

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden, de voorbereidingen voor het jaar 2020 zijn al in volle gang. Gaarne houden wij u op de hoogte van de financiële situatie van onze parochie op dit moment.

Ten opzichte van 2018 ziet het er een stuk beter uit. Tot nu toe hebben we geen financiële tegenslagen gehad, ofschoon de storm van maart jongstleden er flink heeft ingehakt op het dak van onze kerk. 

Een schadepost van € 11.583,91 waarvan € 750,00 eigen risico, de rest werd door verzekeringsmaatschappij Donatus gedekt. Een geluk bij een ongeluk.

Tot nu toe hebben we € 26.500,00 binnengekregen aan gezinsbijdragen 2019, een kleine
€ 2.000,00 minder als het vorig jaar. Dit komt door het overlijden van enkele gulle gevers. Helaas.
Wel mogen wij verheugd constateren dat wij 5 nieuwe gezinnen hebben mogen verwelkomen die aan onze gezinsbijdrage deelnemen. 

Een dezer dagen valt bij de gezinnen die hun bijdrage voor 2019 nog niet voldaan hebben een herinnering in de bus.

In 2018 bedroeg de totale gezinsbijdrage nog € 30.928,00, het zou mooi zijn als wij dit bedrag konden evenaren. Wij zijn ervan overtuigd dat de herinneringsronde nog minstens € 3.000,00 binnenbrengt zodat we rond de € 30.000,00 zullen eindigen. Dankzij u allen wederom een mooi resultaat.

Onze boekenmarkt van 12 en 13 oktober heeft gezorgd voor een ander prachtig resultaat, hetgeen door de inzet van veel vrijwilligers is bijeengebracht. Chapeau! De kosten van de renovatie van de wijzerplaten en verlichting bedroegen bijna € 15.000,00. Wij kunnen u nu al verklappen dat mede door de extra sponsoring van een aantal parochianen alle kosten betaald kunnen worden. Nogmaals onze grote dank aan eenieder die onze parochie hierin financieel heeft gesteund. Dit alles onder de slogan “Het is tijd voor verlichting”. 

Niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk, deze investering drukt zo niet op ons vermogen, dit biedt ons de mogelijkheid om binnenkort onze kerk te voorzien van zonnepanelen. Het Bisdom is overstag gegaan, tot voorheen kregen wij hier geen goedkeuring voor. Hierdoor dalen onze energiekosten met ongeveer € 1.300,00 op jaarbasis. 

Een ander financieel zorgenkind blijft de lage rentestand, de laatste 5 jaar bracht ons vermogen door deze lage rentestand nagenoeg niets op en mochten wij sinds 5 jaar niet meer beleggen. Onlangs is het standpunt van het Bisdom gewijzigd en mag weer defensief belegd worden zodat onze gelden weer renderend worden, dit alles onder een strak beleggingsstatuut van ons Bisdom.

Zoals het er nu na uitziet verwachten wij een klein negatief resultaat in de jaarrekening van 2019.
Tot zover in het kort de financiële situatie van uw parochie St. Martinus in Horn.

Louis Vermeulen
Uw penningmeester

P.S. Ook kan het voor u als vaste donateur van onze kerk interessant zijn om het formulier “Overeenkomst periodieke gift” in te vullen. Hierbij kunnen 5-jaarlijkse giften fiscaal aftrekbaar zijn omdat onze kerk over de ANBI-status beschikt.

U kunt dit formulier downloaden onder het tabblad “om te downloaden”. Mocht dit niet lukken dan kunnen we het formulier altijd bij u thuisbezorgen.

 

 

 

webdesign horvers.net